Drimble

Verleende standplaatsvergunning, plaatsen van een koek- en zopietent, in de tuin bij het perceel Hegedyk 2A te Wier, winterseizoen 2018/2019, Hegedyk 2A, 9043 VS, Wier

Standplaatsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Waadhoeke op 12 december 2018, betreffende een object gelegen in Wier.

informatie alleen over wier

Inhoud Standplaatsvergunning:

Verleende standplaatsvergunning, plaatsen van een koek- en zopietent, in de tuin bij het perceel Hegedyk 2A te Wier, winterseizoen 2018/2019, Hegedyk 2A, 9043 VS, Wier

Verleende standplaatsvergunning

 • S. Hoekstra, Hegedyk 2A, 9043 VS Wier,

 • Standplaatsvergunning voor het plaatsen van een koek- en zopietent in de tuin bij het perceel Hegedyk 2A te Wier tijdens het winterseizoen 2018/2019.

 • Bezwaar maken?

  Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken (Algemene wet bestuursrecht). Doet u dat binnen zes weken na de datum van het besluit.

  U stuurt uw bezwaar naar:

  De burgemeester van Waadhoeke

  Postbus 58

  8800 AB FRANEKER

  In uw bezwaar staat in ieder geval:

  - uw naam en adres;

  - de datum;

  - het besluit waar u het niet mee eens bent;

  - waarom u het niet eens bent met dit besluit;

  - uw handtekening.

  Wilt u dat het besluit niet meteen ingaat?

  Dan kunt u om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de rechtbank. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een bezwaar heeft ingediend.

  Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

  Rechtbank Noord-Nederland

  Afdeling bestuursrecht

  Postbus 150

  9700 AD Groningen


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Wier:

  DatumBetreftOnderwerp
  24-07-2019WierKennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit Lautawei 13 in Wier

  Betreft: Overig (gmb-2019-183896)

  17-04-2019WierKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Lautawei 28 in Wier

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-93760)

  28-03-2019WierKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Lautawei 28 in Wier

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-73541)

  12-12-2018WierVerleende standplaatsvergunning, plaatsen van een koek- en zopietent, in de tuin bij het perceel Hegedyk 2A te Wier, winterseizoen 2018/2019, Hegedyk 2A, 9043 VS, Wier

  Betreft: Standplaatsvergunning (gmb-2018-265097)

  14-11-2018WierKennisgeving melding Activiteitenbesluit, vervangen en verplaatsen van de bovengrondse CO2-tank, Gernierswei 23A, 9043 VX, Wier

  Betreft: Overig (gmb-2018-242281)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.