Drimble

Kennisgeving verlenging beslistermijn, plaatsen van een wachthuisje, Tramhalte Centrum-West, Zoetermeer

Overig gepubliceerd door de Gemeente Zoetermeer op 20 december 2018, betreffende een object gelegen in Zoetermeer.

informatie alleen over zoetermeer

Inhoud Overig:

Kennisgeving verlenging beslistermijn, plaatsen van een wachthuisje, Tramhalte Centrum-West, Zoetermeer

Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

De taken van de afdeling VVH zijn onder andere vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, en aanverwante regelgeving.

Kennisgeving verlenging beslistermijn

 • Tramhalte Centrum-West, Zoetermeer, plaatsen van een wachthuisje, WB20180710 (verzonden d.d. 13 december 2018);

 • Verlengde beslistermijn

  De bekendmaking van de verlenging van de beslistermijn heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen de verlenging kunt u geen zienswijze of bezwaar indienen.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Zoetermeer:

  DatumBetreftOnderwerp
  07-11-2019ZoetermeerKennisgeving verlenging beslistermijn, vervangen van de bestaande betonbrug (KW11.004), Dorpsstraat 86S, 2712 AM, Zoetermeer

  Betreft: Overig (gmb-2019-270734)

  07-11-2019ZoetermeerGeweigerde omgevingsvergunning, verplaatsen van een brug, Voorweg 232 en 232A, 2716 NL, Zoetermeer

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-270731)

  07-11-2019ZoetermeerKennisgeving ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure, brandveilig gebruiken van een bouwwerk t.b.v. de Kidsclub, Het Lange Land 18, Zoetermeer

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-270729)

  07-11-2019ZoetermeerRectificatie: Verleende omgevingsvergunning, brandveilig gebruik van een Orthopedisch Centrum, Toneellaan 2, 2725 NA, Zoetermeer

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-270724)

  07-11-2019ZoetermeerVerleende omgevingsvergunning, plaatsen van een kunstwerk, Zegwaartseweg - Australiëweg, viaduct, Zoetermeer

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-270722)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.