Drimble

Ter inzage: Concept Terrassenplan Nieuwezijds Voorburgwal Zuid, Gemeente Amsterdam

Verordeningen en reglementen gepubliceerd door de Gemeente Amsterdam op 24 december 2018, betreffende een object gelegen in Amsterdam.

informatie alleen over amsterdam

Inhoud Verordeningen en reglementen:

Ter inzage: Concept Terrassenplan Nieuwezijds Voorburgwal Zuid, Gemeente Amsterdam

De voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Centrum heeft het Concept Terrassenplan Nieuwezijds Voorburgwal Zuid vrijgegeven voor inspraak.

TOELICHTING

Voor bepaalde straten en buurten in Stadsdeel Centrum worden terrassenplannen opgesteld. Een terrassenplan geeft gedetailleerde en gebiedsgerichte voorwaarden voor locaties, afmetingen en de openingstijden van terrassen in een straat of buurt. Bij het opstellen van een terrassenplan wordt zoveel mogelijk uitgegaan van het tegengaan van ongewenste uitbreiding van terrassen in omvang en aantal, en het behouden van de bestaande terrassen en openingstijden. Pas als de situatie erom vraagt zal worden overgegaan op het beperken of intrekken van een bestaand terras. Bij de keuze en prioritering van straten en buurten waarvoor een terrassenplan wordt opgesteld, wordt onder andere rekening gehouden met herinrichtingsplannen, signalen van horecaoverlast en verkeersonveiligheid.

INSPRAAK

Het terrassenplan is digitaal te raadplegen op https://www.amsterdam.nl/projecten/nieuwezijds-aanpak/ en ligt ter inzage bij het stadsloket, Amstel 1. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur. Belanghebbenden kunnen een schriftelijke inspraakreactie indienen op de plannen door een email te sturen naar d.meiboom@amsterdam.nl of per post naar Gemeente Amsterdam, Project Nieuwe Zijde Zuid, t.a.v. mevrouw D. Meiboom, Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam.

Het Concept Terrassenplan Nieuwezijds Voorburgwal Zuid ligt conform de Algemene Inspraakverordening ter inzage voor een periode van zes weken: van maandag 7 januari 2019 t/m zondag 17 februari 2019. Na de inspraakperiode worden de reacties beantwoord in een Nota van Beantwoording en worden eventuele wijzigingen in het terrassenplan doorgevoerd.

De burgemeester van Amsterdam,

Namens deze,

De voorzitter van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Centrum,

M. ten Bruggencate


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Amsterdam:

DatumBetreftOnderwerp
18-10-2019AmsterdamBesluit omgevingsvergunning reguliere procedure Da Costastraat 14

Betreft: Omgevingsvergunning

18-10-2019AmsterdamBesluit omgevingsvergunning reguliere procedure Bestevâerstraat 249-2

Betreft: Omgevingsvergunning

18-10-2019AmsterdamAanvraag evenementenvergunning Museumplein 10

Betreft: Evenementenvergunning

18-10-2019AmsterdamBesluit omgevingsvergunning kap Tilanusstraat 300

Betreft: Omgevingsvergunning

18-10-2019AmsterdamAanvraag evenementenvergunning Museumstraat 1

Betreft: Evenementenvergunning

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.