Drimble

Gemeente Tholen - Verwijderen gehandicaptenparkeerplaats - Langeweg te Sint Philipsland

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Tholen op 14 december 2018, betreffende een object gelegen in Sint Philipsland.

informatie alleen over sint philipsland

Inhoud Verkeersbesluit:

Verwijderen gehandicaptenparkeerplaats

139269/IIIow

Het hoofd van de afdeling Openbare werken, daartoe gemachtigd bij het mandaatbesluit van burgemeester en wethouders van Tholen

Overwegingen ten aanzien van het besluit

overwegende dat bij besluit van 13 februari 2017 (69543/IIIow), een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is gereserveerd nabij het pand Langeweg 23a, 4675RJ Sint Philipsland;

dat de vergunninghouder is overleden zodat de gehandicaptenparkeerplaats kan worden verwijderd;

dat Langeweg 23a, 4675RJ Sint Philipsland gelegen is binnen de bebouwde kom van de kern Sint Philipsland en in beheer is bij de gemeente Tholen;

gelet op het bepaalde in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het raadsbesluit van 29 april 2004, waarbij de beschikkingsbevoegdheid terzake aan hun college is gedelegeerd;

BESLUIT

 • I. door intrekking van het besluit van 13 februari 2017 (69543/IIIow) en door verwijdering van het bord E6, van bijlage 1, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens de reservering van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij het pand Langeweg 23a, 4675RJ Sint Philipsland per direct op te heffen;

 • II. dit besluit in afschrift toe te zenden aan de politie eenheid Zeeland-West-Brabant.

 • MEDEDELINGEN

  Bezwaar- of beroepsclausule

  Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van afkondiging bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Het bezwaarschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het bezwaarschrift voorzien zijn van naam, adres en woonplaats van belanghebbende, een omschrijving geven van besluit waartegen het is gericht alsmede de gronden van het bezwaar aangeven.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Sint Philipsland:

  DatumBetreftOnderwerp
  24-05-2019Sint PhilipslandGemeente Tholen - Verwijderen gehandicaptenparkeerplaats - Eendrachtstraat te Sint Philipsland

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-29730)

  14-12-2018Sint PhilipslandGemeente Tholen - Verwijderen gehandicaptenparkeerplaats - Langeweg te Sint Philipsland

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2018-71361)

  12-11-2018Sint PhilipslandGemeente Tholen - Verlengen gehandicaptenparkeerplaats - Zijpestraat te Sint Philipsland

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2018-64105)

  29-10-2018Sint PhilipslandGemeente Tholen - Opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Voorstraat te Sint Philipsland

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2018-61375)

  24-07-2017Sint PhilipslandGemeente Tholen - Verplaatsing gehandicaptenparkeerplaats - Van Wilhelminastraat naar Esdoornhof in Sint Philipsland

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2017-43079)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.