Drimble

Gemeente Tholen - Verlengen gehandicaptenparkeerplaats - Zijpestraat te Sint Philipsland

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Tholen op 12 november 2018, betreffende een object gelegen in Sint Philipsland.

informatie alleen over sint philipsland

Inhoud Verkeersbesluit:

Verlengen gehandicaptenparkeerplaats

136070 /IIIow

Het hoofd van de afdeling Openbare werken, daartoe gemachtigd bij het mandaatbesluit van burgemeester en wethouders van Tholen

Overwegingen ten aanzien van het besluit

overwegende dat sedert 21 februari 2017 (70733/IIIow), een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is nabij de woning aan Zijpestraat 2, 4675CV Sint Philipsland;

overwegende, dat het in verband met de invaliditeit van de eigenaar, wenselijk wordt geacht de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats nabij het pand opnieuw te verlenen;

gezien de geldige gehandicaptenparkeerkaart;

dat de maatregel strekt (gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet) tot het beschermen van weggebruikers en passagiers;

gehoord de politie eenheid Zeeland-West-Brabant, District de Markiezaten, waarbij te kennen is gegeven

dat met de voorgestelde maatregelen wordt ingestemd;

dat Zijpestraat 2, 4675CV Sint Philipsland gelegen is binnen de bebouwde kom van de kern Sint Philipsland en in beheer is bij de gemeente Tholen;

gelet op het bepaalde in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het raadsbesluit van 29 april 2004, waarbij de beschikkingsbevoegdheid terzake aan hun college is gedelegeerd;

BESLUIT

 • I. door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken tot 1 december 2023 opnieuw te reserveren nabij het pand Zijpestraat 2, 4675CV Sint Philipsland;

 • II. dit besluit in afschrift toe te zenden aan de politie eenheid Zeeland-West-Brabant.

 • MEDEDELINGEN

  Bezwaar- of beroepsclausule

  Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van afkondiging bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Het bezwaarschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het bezwaarschrift voorzien zijn van naam, adres en woonplaats van belanghebbende, een omschrijving geven van besluit waartegen het is gericht alsmede de gronden van het bezwaar aangeven.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Sint Philipsland:

  DatumBetreftOnderwerp
  20-09-2019Sint PhilipslandGemeente Tholen - Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats - Oostdijk te Sint Philipsland

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-52410)

  20-08-2019Sint PhilipslandGemeente Tholen - verlengen gehandicaptenparkeerplaats - Wilhelminastraat te Sint Philipsland

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-46532)

  03-07-2019Sint PhilipslandGemeente Tholen - Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats - Emmastraat te Sint Philipsland

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-37298)

  24-05-2019Sint PhilipslandGemeente Tholen - Verwijderen gehandicaptenparkeerplaats - Eendrachtstraat te Sint Philipsland

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-29730)

  14-12-2018Sint PhilipslandGemeente Tholen - Verwijderen gehandicaptenparkeerplaats - Langeweg te Sint Philipsland

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2018-71361)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.