Drimble

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Activiteitenbesluit milieubeheer Bong 46C te Baarlo

Overig gepubliceerd door de Gemeente Peel en Maas op 31 oktober 2018, betreffende een object gelegen in Baarlo.

informatie alleen over baarlo

Inhoud Overig:

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Activiteitenbesluit milieubeheer Bong 46C te Baarlo

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Obm) als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder i Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is verleend voor de oprichting van Litjens Automotive B.V.. Tevens is voor deze oprichting een melding ingediend op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer:

 • 1. Baarlo, 5991 EC, Bong 46C. Het oprichting van een bedrijf voor demontage, reparatie en onderhoud van automobielen (Litjens Automotive B.V.). Verzonden: 23 oktober 2018;

 • De melding en de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (Obm) met de bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 november 2018 gedurende zes weken ter inzage in het Huis van de Gemeente te Panningen. Alle stukken zijn tijdens de openingstijden van de publieksbalie, bij voorkeur op afspraak, in te zien.

  Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het besluit?

  Wij adviseren u om dan eerst telefonisch contact met ons op te nemen. Samen met u nemen we het besluit door om te kijken waar voor u de schoen wringt. Voor het bespreken van het besluit of het maken van een afspraak daarvoor kunt u bellen met het team Vergunningen, toezicht en handhaving. Als we er niet uitkomen kunt u, als u belanghebbende bent, een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders. U heeft daarvoor een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden.

  Gekoppeld aan het indienen van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid om binnen de bezwaartermijn te vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ Roermond. Er moet dan wel sprake zijn van een spoedeisend belang dat ervoor zorgt dat de beslissing op het bezwaar niet afgewacht kan worden.

  De rechtbank brengt voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening griffierecht in rekening. Als u beschikt over een elektronische handtekening (DigiD) kunt u ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken op loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de precieze voorwaarden.

  Nadere informatie

  Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de medewerkers Front-Office van team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. E-mailadres: info@peelenmaas.nl of telefoonnummer: 077-306 66 66.

  Panningen, 31 oktober 2018


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Baarlo:

  DatumBetreftOnderwerp
  27-12-2018BaarloVerleende omgevingsvergunningen Napoleonsbaan Noord 4 te Baarlo

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-280720)

  12-12-2018BaarloGeaccepteerde meldingen inrit Bergweg 5 te Baarlo en Bosbeeklaan te Baarlo

  Betreft: Meldingen (gmb-2018-264791)

  12-12-2018BaarloMeldingen sloop

  Betreft: Meldingen (gmb-2018-264771)

  05-12-2018BaarloVerleende omgevingsvergunningen Heierhof 31 te Baarlo en Kalishoek te Meijel

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-258579)

  28-11-2018BaarloVerleende omgevingsvergunningen Soeterbeek 5 te Baarlo, Hof 6 en Steenoven 12 te Meijel

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-252864)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.