Drimble

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het uitbreiden van de woning, Kloosterstraat 34 4854CN Bavel

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Breda op 2 oktober 2018, betreffende een object gelegen in Bavel.

informatie alleen over bavel

Inhoud Omgevingsvergunning:

Het uitbreiden van de woning

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

Kenmerk: Z2018-004234

Verzenddatum besluit:

Locatie: Kloosterstraat 34 4854CN Bavel

Projectomschrijving: het uitbreiden van de woning

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning met reguliere procedure binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Breda worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Bavel:

DatumBetreftOnderwerp
20-02-2020BavelAanvraag omgevingsvergunning, het aanleggen van een 2de in- en uitrit, Deken Dr. Dirckxweg 6 4854AB Bavel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-46321)

14-02-2020BavelAanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een tijdelijke woonunit, Nieuw Wolfslaarlaan 31 4854EA Bavel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-39672)

14-02-2020BavelAanvraag omgevingsvergunning, het vergroten van de woning, Thoornseweg 84 4854EH Bavel, District Oost Breda

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-39563)

12-02-2020BavelVerleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van een tijdelijk bouwwerk, Beukenlaan 1 4854TA Bavel, District Oost Breda

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-36545)

10-02-2020BavelAanvraag omgevingsvergunning, het verbouwen en uitbreiden van de woning, Korte Vore 8 4854CK Bavel, District Oost Breda

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-33806)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.