Drimble

ODRA Gemeente Arnhem - Besluit omgevingsvergunning, vervangen enkel glas door hr++ glas en plat dak isoleren, Van Lawick van Pabststr 36, Van Pallandtstraat 41

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Arnhem op 19 september 2018, betreffende een object gelegen in Arnhem.

informatie alleen over arnhem

Inhoud Omgevingsvergunning:

ODRA Gemeente Arnhem
- Besluit omgevingsvergunning, vervangen enkel glas door hr++ glas en plat dak isoleren, Van Lawick van Pabststr 36, Van Pallandtstraat 41

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een besluit hebben genomen inzake een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere procedure van toepassing is.

Zaakid: 195270717

Omschrijving: vervangen enkel glas door hr++ glas en plat dak isoleren

Adres: Van Lawick van Pabststr 36, Van Pallandtstraat 41

Activiteit: Bouwen

Besluit: Verlenen

Datum ondertekening: 5 september 2018

Datum verzending: 5 september 2018

Bezwaar

Belanghebbenden, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener; dagtekening (datum); omschrijving van het besluit waartegen het besluit gericht is en de gronden (motivering) van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Voor het opschorten van een besluit, moet u naast een bezwaarschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, een dergelijke voorziening treffen.

Voor meer informatie over de voorlopige voorziening zie: www.rechtspraak.nl.

Voor meer informatie over bovengenoemde beschikkingen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het

e-mailadres is postbus@odra.nl.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Arnhem:

DatumBetreftOnderwerp
19-02-2020ArnhemODRA Gemeente Arnhem - Besluit omgevingsvergunning, het verduurzamen van het pand, Klingelbeekseweg 134 Arnhem

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-43130)

19-02-2020ArnhemODRA Gemeente Arnhem - Besluit omgevingsvergunning, maatwerk geluid hotel in oprichting, Eusebiusplein 1A Arnhem

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-43071)

19-02-2020ArnhemODRA Gemeente Arnhem - Aanvraag omgevingsvergunning, handelen in strijd met de ruimtelijke regels i.v.m. extra open dag proeflokaal, Klarendalseweg 534 Arnhem

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-42966)

19-02-2020ArnhemODRA Gemeente Arnhem - Aanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning, J.P. Heijestraat 50 Arnhem

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-42948)

19-02-2020ArnhemODRA Gemeente Arnhem - Aanvraag omgevingsvergunning, verwijderen van draagmuur en vervangen door draagbalk en verwijderen van schoorsteenkanaal inclusief schoorsteen, Wielewaalstraat 6 Arnhem

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-42582)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.