Drimble

Kennisgeving herziening besluit op aanvraag omgevingsvergunning - De Wetering 1, 2935 BS in Ouderkerk aan den IJssel

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Krimpenerwaard op 11 september 2018, betreffende een object gelegen in Ouderkerk aan den IJssel.

informatie alleen over ouderkerk aan den ijssel

Inhoud Omgevingsvergunning:

Kennisgeving herziening besluit op aanvraag omgevingsvergunning
- De Wetering 1, 2935 BS in Ouderkerk aan den IJssel

De gemeente heeft op 6 september 2018 een nieuw besluit genomen op de reguliere aanvraag met zaaknummer SXO-20172785 voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van een pand, van detailhandel naar horeca 1, met een bestemming ‘Lunchroom’ op locatie De Wetering 1, 2935 BS in Ouderkerk aan den IJssel. De vergunning is toegekend. Met het verlenen van dit besluit is het besluit van 21 november 2017 (SXO-20172785) ingetrokken.

Inzage

De stukken liggen ter inzage in het gemeentekantoor in Stolwijk, Dorpsplein 8.

Voor meer informatie over de procedure , of het maken van een afspraak voor inzage van de stukken, kunt u contact opnemen via info@krimpenerwaard.nl of telefoonnummer 14 0182.

Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na de dag van verzending daarvan beroep instellen door het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank te ’s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage (sector Bestuursrecht). U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

In het beroepschrift moet het volgende staan: uw naam en adres, de datum en uw handtekening, een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u in beroep wilt gaan (stuur een kopie mee of noem ook het kenmerk) en de reden of argumenten waarom u beroep instelt.

Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Indien gelet op uw belangen onverwijlde spoed is vereist bestaat de mogelijkheid om na indiening van een beroepschrift een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag, Postbus 20302, 2900 EH 's-Gravenhage.

Stolwijk, 7 september 2018 Gemeente Krimpenerwaard, Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Ouderkerk aan den IJssel:

DatumBetreftOnderwerp
12-11-2019Ouderkerk aan den IJsselKennisgeving besluit op aanvraag vergunning APV/bijzondere wetten, Breeweer te Ouderkerk aan den IJssel

Betreft: Overig (gmb-2019-273420)

11-11-2019Ouderkerk aan den IJsselKennisgeving ontvangst aanvraag vergunning APV/bijzondere wetten, Breeweer te Ouderkerk aan den IJssel

Betreft: Overig (gmb-2019-272503)

08-11-2019Ouderkerk aan den IJsselKrimpenerwaard - Verkeersbesluit - Sportlaan 29 Ouderkerk aan den IJssel

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-61688)

06-11-2019Ouderkerk aan den IJsselKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Nabij Tiendweg-West 3 Ouderkerk aan den IJssel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-268309)

05-11-2019Ouderkerk aan den IJsselKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Oudelandseweg 18, 2935 LD Ouderkerk aan den IJssel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-267476)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.