Drimble

Omgevingsvergunning diverse locaties: Kolweg, Kozakkenstraat, Holterenkstraat, kappen bomen (verleende vergunning) (Holten)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Rijssen-Holten op 14 augustus 2018, betreffende een object gelegen in Holten.

informatie alleen over holten

Inhoud Omgevingsvergunning:

Omgevingsvergunning diverse locaties: Kolweg, Kozakkenstraat, Holterenkstraat, kappen bomen (verleende vergunning) (Holten)

Hieronder vindt u een korte omschrijving van de activiteit(en) en het interne nummer. Holten Diverse locaties: Kolweg, Kozakkenstraat, Holterenkstraat (F 5755 en 6231), kappen bomen, 7451DD, 180801 (08-08-18) 5+12 Toelichting Alle plannen, (ontwerp)besluiten, vergunningen en meldingen kunt u tijdens kantooruren inzien in het gemeentehuis bij het loket Ruimtelijk Domein. Daar kunt u ook terecht voor meer informatie. De medewerkers van dit loket zijn telefonisch bereikbaar op (0548) 854 837. 5 Verleende vergunning (regulier) Deze omgevingsvergunning is verleend. Tussen haakjes leest u de verzenddatum van het besluit. Zie voor meer informatie over bezwaarmogelijkheden punt 12. 12 Bezwaar Binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 244, 7460 AE Rijssen. Tijdens de bezwaarprocedure geldt het genomen besluit. Hebt u een spoedeisend belang bij schorsing van het besluit? Dan kunt u naast het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Meer informatie over bezwaar vindt u op www.rijssen-holten.nl/bezwaar. Een geprinte versie is verkrijgbaar bij het loket Ruimte.

Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Holten:

DatumBetreftOnderwerp
21-05-2019HoltenVastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied Holten, Raalterweg 44'

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-27794)

21-05-2019Holtenvastgesteld 'Buitengebied Holten, rood voor rood Jeurlinksweg 18'

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-27763)

07-05-2019HoltenOntwerpbestemmingsplan ‘Wonen Holten, Oranjestraat 39 – 43’

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-110028)

07-05-2019HoltenOntwerpbestemmingsplan ‘Wonen Holten, Oranjestraat 39 – 43’

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-25970)

09-04-2019HoltenVastgesteld bestemmingsplan 'Buitengebied Holten, Maneschijnsweg 27' (28 maart 2019)

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-18884)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.