Drimble

Gemeente Aalburg - instellen eenrichtingsverkeer en parkeerverboden streekdagen - omgeving evenemententerrein bij Dorpsstraat 2 Meeuwen

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente Aalburg op 25 juli 2018, betreffende een object gelegen in Meeuwen.

informatie alleen over meeuwen

Inhoud Verkeersbesluit:

Verkeersmaatregelen tijdens evenement streekdagen bij Meeuwen.

Besluiten:

tijdens de streekdagen op een vrijdag en zaterdag in september eenrichtingsverkeer in te stellen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee (rijrichting Landweg Dussen naar Dorpsstraat Meeuwen),

door het plaatsen van verkeersbord C2 met OB04 van Bijlage 1 artikel 80 van het RVV 1990 in de:

 • 1. - Dorpsstraat ter hoogte van rotonde N283, Meeuwen (1x),

 • tijdens de streekdagen op een vrijdag en zaterdag in september een parkeerverbod in te stellen,

  door het plaatsen van verkeersborden E1 zone (begin / eind) van Bijlage 1 van het RVV 1990, in de:

 • 1. - Baan op 125 meter van rotonde N283, Meeuwen

 • 2. - Dorpsstraat ter hoogte van rotonde N283, Meeuwen

 • 3. - Dorpsstraat ter hoogte van het kruispunt met de Laan

 • 4. - Kleibergsestraat ter hoogte van het kruispunt met de Kasteellaan

 • 5. - Meeuwensesteeg ter hoogte van rotonde N283, Meeuwen

 • 6. - Meeuwensesteeg ter hoogte van het kruispunt met de Bosschen.

 • Bijlage:

  tekening 1.0-01-2017 instellen eenrichtingsverkeer en parkeerverboden Streekdagen

  Wijk en Aalburg, 16 juli 2018

  Namens burgemeester en wethouders van Aalburg,

  H. L.H.M. (Henri) Gelevert

  hoofd sector Grondgebied

  Bezwaar

  Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de dag van bekendmaking, tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Aalburg, Postbus 40, 4260 AA WIJK EN AALBURG. Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet.

  Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, te zijn ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • 1. naam en adres van de indiener;

 • 2. de dagtekening;

 • 3. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • 4. de gronden van het bezwaar.

 • Als een bezwaarschrift is ingediend bestaat de mogelijkheid de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90006, 4800 PA BREDA te verzoeken om een voorlopige voorziening (waaronder schorsing), als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Meeuwen:

  DatumBetreftOnderwerp
  17-07-2019MeeuwenGemeente Altena – Besluit verlenen omgevingsvergunning Meeuwen: Dorpsstraat 15, 15a en 15b, 4268 GK

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-177772)

  12-06-2019MeeuwenGemeente Altena - aanvraag omgevingsvergunning Meeuwen: Dorpsstraat ongenummerd, 4268 GK

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-142252)

  25-04-2019MeeuwenGemeente Altena - Publicatie voorontwerp bestemmingsplan Meeuwensesteeg 1 in Meeuwen

  Betreft: Overig (gmb-2019-100241)

  13-03-2019MeeuwenGemeente Altena - aanvraag omgevingsvergunning Meeuwen: Meeuwensesteeg 2, 4268 VK,

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-59451)

  13-02-2019MeeuwenGemeente Altena - Kennisgeving voorbereiding bestemmingsplan Buitengebied partiële herziening Meeuwensesteeg 1 in Meeuwen

  Betreft: Overig (gmb-2019-34740)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.