Drimble

Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Ferwoude, Buren 15 het plaatsen van een dakkapel in de voorgevel van de woning

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) op 19 juli 2018, betreffende een object gelegen in Ferwoude.

informatie alleen over ferwoude

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning, Ferwoude, Buren 15 het plaatsen van een dakkapel in de voorgevel van de woning

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning eenmalig verlengen met maximaal 6 weken:

Ferwoude, Buren 15 OV20180387 het plaatsen van een dakkapel in de voorgevel van de woning (06-5-2018)

Aangegeven datum is de ontvangstdatum. Het besluit de beslistermijn op te schorten strekt slechts ter voorbereiding van het op de aanvraag te nemen besluit. Daarom kan tegen dit besluit geen bezwaar of beroep worden ingesteld.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Ferwoude:

DatumBetreftOnderwerp
05-09-2019FerwoudeIngekomen aanvraag, Ferwoude, Aaltjemeerweg 13 het plaatsen van een tijdelijk chalet

Betreft: Overig (gmb-2019-217489)

05-09-2019FerwoudeIngekomen aanvraag, Ferwoude, Buren 2 het restaureren van de kerk

Betreft: Overig (gmb-2019-217487)

06-06-2019FerwoudeVerleende evenementenvergunning U19.005217, Ferwoude

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-138020)

21-03-2019FerwoudeVerleende omgevingsvergunning regulier, Ferwoude, Scharnebuursterweg 29 het verbouwen van de ligboxenstal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-67509)

21-02-2019FerwoudeMelding Activiteitenbesluit, Ferwoude, Scharnebuursterweg 29 het wijzigen van de bestaande ligboxenstal

Betreft: Overig (gmb-2019-41005)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.