Drimble

Vastgesteld bestemmingsplan Slagharen, Coevorderweg 31-39

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Hardenberg op 17 juli 2018, betreffende een object gelegen in Slagharen.

informatie alleen over slagharen

Inhoud Bestemmingsplan:

Vastgesteld bestemmingsplan Slagharen, Coevorderweg 31-39

Bij besluit van 3 juli 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Slagharen, Coevorderweg 31-39 vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

Vanaf 18 juli 2018 ligt het bestemmingsplan Slagharen, Coevorderweg 31-39 met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Coevorderweg 31-39 in Slagharen (Kloosterterrein De Eik), hierop hebben de afgelopen jaren verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden waarop het bestemmingsplan geactualiseerd is.

Het gaat om de volgende veranderingen op het terrein:

 • 1. een zorgaccommodatie in het klooster (zorgappartementen en ruimte voor begeleid wonen);

 • 2. een groepsaccommodatie in de voormalige Kloosterschool;

 • 3. een bewegingscentrum in het voormalige schoolgebouw achterop het terrein;

 • 4. begeleid wonen in de vorm van appartementen in het paviljoen centraal op het terrein.

 • Met deze nieuwe invullingen krijgen de monumentale onderdelen van het terrein, te weten het klooster en de kloosterschool, weer een markante en beeldbepalende plek in de bebouwde kom van Slagharen. Ook het terrein achter deze twee grote gebouwen zal met de beoogde functies een kwaliteitsimpuls krijgen.

  Waar ter inzage?

  Het bestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 18 juli 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • 1. digitaal op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0160.0000BP00265-VG01

 • 2. digitaal op de gemeentelijke website: https://www.hardenberg.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen.html

 • 3. op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

 • Beroep

  Vanaf donderdag 19 juli 2018 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

  Hardenberg, 17 juli 2018


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Slagharen:

  DatumBetreftOnderwerp
  17-07-2018SlagharenVastgesteld bestemmingsplan Slagharen, Coevorderweg 31-39

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2018-40154)

  27-03-2018SlagharenOntwerpbestemmingsplan Slagharen, Coevorderweg 31-39

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2018-17150)

  09-01-2018SlagharenVerbeek Agra-Production

  16-10-2017SlagharenVerbeek Agra-Production - Hoogeveenseweg 12a in Slagharen

  20-06-2017SlagharenKalverbedrijf Kosse

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.