Drimble

Melderslo, Daniëlweg 64 (12-07-2018) (Melderslo)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Horst aan de Maas op 12 juli 2018, betreffende een object gelegen in Melderslo.

informatie alleen over melderslo

Inhoud Overig:

Melderslo, Daniëlweg 64 (12-07-2018)

Besluit vaststelling hogere grenswaarden Daniëlweg 64 Melderslo.

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het besluit hogere grenswaarden Daniëlweg 64 te Melderslo, ter inzage ligt.

Toelichting

Dit besluit hogere grenswaarden heeft betrekking op de locatie, Daniëlweg 64 te Melderslo.

Direct aanleiding voor de hogere grenswaarden procedure is de realisatie van een nieuw te bouwen woning.

Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld.

Ter inzage

De stukken die betrekking hebben op deze publicatie liggen met ingang van 13 juli 2018 gedurende

zes weken ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 te Horst. De

openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het gemeentehuis, te weten

maandag van 08.30 tot 20.00 en dinsdag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

De stukken zijn ook in elektronische vorm te raadplegen via de gemeentelijke website

www.horstaandemaas.nl (klik op Actueel en vervolgens op bekendmakingen).

Beroep

Binnen een termijn van 6 weken kan schriftelijk een gemotiveerd beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 ES Den Haag.

Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit en/ of die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet tot het inbrengen van zienswijzen in staat zijn geweest.

Als beroep wordt ingesteld, bestaat de mogelijkheid om ook een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

Aan het instellen van beroep en het verzoek op voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij het team Omgeving, tel. (077)4779777.

Houdt u er rekening mee dat officiële reacties op procedures ondertekend moeten worden en daarom niet per email ingediend kunnen worden.

Horst, 12 juli 2018

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Melderslo:

DatumBetreftOnderwerp
22-07-2019MeldersloHerenbosweg 36a te Melderslo, verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (besluitdatum 22 juli 2019)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-181412)

11-07-2019MeldersloZwingellaan 15, 17, 19, 21 te Melderslo, verleende omgevingsvergunning (besluitdatum 3 juli 2019)(reeds verzonden 8 juli)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-169699)

11-07-2019MeldersloGemeente Horst aan de Maas, vertrokken naar onbekende bestemming

Betreft: Overig (gmb-2019-170881)

09-07-2019MeldersloBeemdweg 4 Melderslo, verleende vergunning op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (besluitdatum 5 juli 2019)

Betreft: Overig (gmb-2019-168998)

05-07-2019MeldersloRector Mulderstraat Melderslo, verleende evenementenvergunning (besluitdatum 3 juli 2019)

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-166230)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.