Drimble

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, een wijziging op een eerder verleende vergunning, Biesdonkweg 33 4826KS Breda

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Breda op 9 juli 2018, betreffende een object gelegen in Breda.

informatie alleen over breda

Inhoud Omgevingsvergunning:

Een wijziging op een eerder verleende vergunning

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

Kenmerk: Z2018-003112

Verzenddatum besluit: 05-07-2018

Locatie: Biesdonkweg 33 4826KS Breda

Projectomschrijving: een wijziging op een eerder verleende vergunning

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning met reguliere procedure binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Breda worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Breda:

DatumBetreftOnderwerp
15-10-2019Gem. BredaBijeenkomstTalentencentrum Breda

Betreft: Mededelingen

15-10-2019Provincie Noord-BrabantKENNISGEVING WET NATUURBESCHERMING, Stichting WonenBrebrug, Oranjeboomstraat, Maarten de Vriesstraat en Jakob Edelstraat, te Breda, in de gemeente Breda, Z/094871

15-10-2019BredaVerlenging beslistermijn omgevingsvergunning, het legaliseren van een woning op de 2e verdieping, Academiesingel 37B 4811AC Breda, District Midden Breda

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-250273)

15-10-2019BredaAanvraag omgevingsvergunning, het opslaan van roerende zaken en het aanleggen van een in/uitrit, Deinzestraat Breda

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-249963)

15-10-2019BredaAanvraag omgevingsvergunning, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), Bernhardsingel 28 4811SL Breda, District West Breda

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-249696)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.