Drimble

Omgevingsvergunning verlengde beslistermijn: Delft | Oude Delft 151

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Delft op 5 juli 2018, betreffende een object gelegen in Delft.

informatie alleen over delft

Inhoud Omgevingsvergunning:

Omgevingsvergunning verlengde beslistermijn: Delft | Oude Delft 151

2611 HA | Oude Delft 151 | bouw, strijdig gebruik gronden/bouwwerken met RO, rijksmonument: dakkapel / nieuwe uitbouw plaatsen | nieuwe beslisdatum: 17-8-2018

Omgevingsvergunning | Wie wil (ver)bouwen of iets anders aan zijn omgeving wil veranderen, heeft hiervoor vaak een omgevingsvergunning nodig. Dat geldt bijvoorbeeld voor bouwen, slopen, kappen van boom, verharden of aanleggen van wegen, gebruiken en activiteiten met betrekking tot een monument of bedrijf. U kunt voor al deze activiteiten één omgevingsvergunning aanvragen bij één loket (meestal de gemeente). Er volgt één procedure en één besluit waartegen één bezwaar-/beroepsprocedure mogelijk is. Maar het is geen verplichting om alles in één keer aan te vragen, tenzij activiteiten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld bij verbouw van een rijksmonument.

Verlengde beslistermijn | De bekendmaking van de velenging van de beslistermijn heeft uitsluitend een informatief karakter. Dit betekent dat u tegen de verlenging geen zienswijze of bezwaar kunt indienen.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Delft:

DatumBetreftOnderwerp
17-10-2019DelftOmgevingsvergunning aangevraagd: Delft | bouw, sloop: bestaande bergingen verwijderen en woning met nieuwe bergingen realiseren | Clarenstraat 21a

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-252027)

17-10-2019DelftOmgevingsvergunning aangevraagd: Delft | bouw: dakkapel | Nassaulaan 13

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-252011)

17-10-2019DelftOmgevingsvergunning aangevraagd: Delft | bouw: Citytree plaatsen | Marcellus Emantspad 2

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-252009)

17-10-2019DelftOmgevingsvergunning verleend regulier: Delft | bouw, rijksmonument: tijdelijke overkapping tbv. bewegwijzering naar entree tentoonstelling Pieter de Hooch | Sint Agathaplein 1

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-252022)

17-10-2019DelftOmgevingsvergunning aangevraagd: Delft | kap: boom in tuin | C. Fockstraat 15

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-252003)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.