Drimble

Omgevingsvergunning – regulier – verleend (Bergweg 92 t/m 108, 122 t/m 136. 232 t/m 248 en 262 t/m 278 (even nummers) te Venray)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Venray op 24 mei 2018, betreffende een object gelegen in Venray.

informatie alleen over venray

Inhoud Omgevingsvergunning:

Omgevingsvergunning – regulier – verleend (Bergweg 92 t/m 108, 122 t/m 136. 232 t/m 248 en 262 t/m 278 (even nummers) te Venray)

Bergweg 92 t/m 108, 122 t/m 136. 232 t/m 248 en 262 t/m 278 (even nummers) te Venray het wijzigen van een eerder verleende vergunning met kenmerk HZ-OMV-2017-0256 (HZ-OMV-2018-0152)

Het besluit betreft de activiteit(en):

 • Bouw

 • U kunt deze stukken op afspraak inzien. Wanneer u belanghebbende bent kunt u - gedurende een periode van zes weken met ingang van 19 mei 2018 - een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen (van rechtswege) verleende, geweigerde en ingetrokken vergunningen. Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener

 • de dagtekening

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • de gronden van het bezwaar.

 • U kunt ook digitaal een bezwaar indienen via https://www.venray.nl/bezwaarschrift-indienen. Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig.

  Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u als onverwijlde spoed dit vereist de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het bezwaarschrift.

  namens het college van Burgemeester en Wethouders van Venray,

  Ingrid Starmans


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Venray:

  DatumBetreftOnderwerp
  11-10-2019VenrayAPV evenementenvergunning verleend (Zuidsingel 2 te Venray)

  Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-247388)

  10-10-2019VenrayOmgevingsvergunning – regulier – aangevraagd (Buitenweg 2C te Venray)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-246919)

  10-10-2019VenrayOmgevingsvergunning - regulier - beslistermijn verlengd (St. Jozefweg 1 te Venray)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-246928)

  10-10-2019VenrayOmgevingsvergunning – regulier – Geweigerd (Prins Bernhardstraat 14 te Venray)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-246619)

  10-10-2019VenrayOmgevingsvergunning – regulier – aangevraagd (Kruitweg 6 te Venray)

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-246610)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.