Drimble

Melderslo, Daniëlweg 64 (12-04-2018) (Melderslo)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Horst aan de Maas op 13 april 2018, betreffende een object gelegen in Melderslo.

informatie alleen over melderslo

Inhoud Overig:

Melderslo, Daniëlweg 64 (12-04-2018)

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Daniëlweg 64 Melderslo.

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerp-besluit hogere grenswaarden Daniëlweg 64 te Melderslo, ter inzage ligt.

Toelichting

Dit ontwerp-besluit hogere grenswaarden heeft betrekking op de locatie, Daniëlweg 64 te Melderslo.

Direct aanleiding voor de hogere grenswaarden procedure is de realisatie van een nieuw te bouwen woning. Hiervoor wordt een nieuw bestemmingsplan vastgesteld.

Ter inzage

De stukken die betrekking hebben op deze publicatie liggen met ingang van 13 april 2018 gedurende

zes weken ter inzage in de informatiehoek van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 te Horst. De

openingstijden van de informatiehoek zijn gelijk aan de openingstijden van het gemeentehuis, te weten

maandag van 08.30 tot 20.00 en dinsdag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

De stukken zijn ook in elektronische vorm te raadplegen via de gemeentelijke website

www.horstaandemaas.nl (klik op Actueel en vervolgens op bekendmakingen).

Zienswijze

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten

worden gericht aan ons college van burgemeester en wethouders en worden verzonden aan Gemeente

Horst aan de Maas, Postbus 6005, 5960 AA Horst. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling

worden ingebracht.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als ook een

zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij het team Omgeving, tel. (077)4779777.

Houdt u er rekening mee dat officiële reacties op procedures ondertekend moeten worden en daarom niet per email ingediend kunnen worden.

Horst, 12 april 2018

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Melderslo:

DatumBetreftOnderwerp
18-10-2019MeldersloBeemdweg 6 te Melderslo, aangevraagde omgevingsvergunning 11 oktober 2019

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-254266)

16-10-2019MeldersloZwingellaan (kv 01 en 04), Melderslo, aangevraagde omgevingsvergunning 10 oktober 2019

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-250838)

04-10-2019MeldersloSwolgensedijk 14, Melderslo, melding activiteitenbesluit (2-10-2019)

Betreft: Overig (gmb-2019-241521)

03-10-2019MeldersloMelderslo, Daniëlweg 44, vastgesteld wijzigingsplan "Daniëlweg 44 Melderslo" (besluit 23 september 2019)

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-238783)

03-10-2019MeldersloMelderslo, Daniëlweg 44, vastgesteld wijzigingsplan "Daniëlweg 44 Melderslo" (besluit 23 september 2019)

Betreft: Overig (stcrt-2019-54262)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.