Drimble

Melderslo, Daniëlweg 64 (12-04-2018) (Melderslo)

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Horst aan de Maas op 12 april 2018, betreffende een object gelegen in Melderslo.

informatie alleen over melderslo

Inhoud Bestemmingsplan:

Melderslo, Daniëlweg 64 (12-04-2018)

Ontwerp-bestemmingsplan “Daniëlweg 64, Melderslo”

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 en 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerp “Daniëlweg 64, Melderslo” (NL.IMRO.1507.MLDANIELWEG64-BPO1) ter inzage ligt.

Het plangebied 1 en 2:

Plangebied 1: is gelegen aan de Daniëlweg 64 te Melderslo, kadastraal bekend als gemeente Horst, sectie T, nr. 189.

Plangebied 2 is gelegen in natuurgebied ’t Ham in Horst. Het betreft de percelen kadastraal bekend als gemeente Horst, sectie T, nummers 791, 793, 839 en 879

Aanleiding en doel van het toekomstig bestemmingsplan

Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan is de realisatie van een vrijstaande woning op het perceel gelegen aan de Daniëlweg 64 te Melderslo. Om dit plan mogelijk te maken wordt een tegenprestatie gevraagd door het omvormen van enkele landbouwpercelen met een totaaloppervlak van 2,8 ha, gelegen in natuurgebied ’t Ham, naar bestemming “natuur”. Het betreft de percelen kadastraal bekend als gemeente Horst, sectie T, nummers 791, 793, 839 en 879.

Ter inzage

De stukken die betrekking hebben op deze publicatie liggen ter inzage met ingang van de dag na de publicatiedatum gedurende 6 weken in de informatiehoek van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 6 in Horst. Openingstijden informatiehoek: ma. van 8.00 tot 20.00 uur en di. t/m vr. van 8.00 tot 17.00 uur. Wanneer u de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (077)477 97 77.

Wanneer u een toelichting wenst bij de ter inzage liggende stukken, houdt dan rekening met de kantoortijden.

De stukken kunnen ook geraadpleegd worden op de gemeentelijke website www.horstaandemaas.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijzen

Iedereen kan gedurende genoemde termijn van 6 weken schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het gemeentebestuur. Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.

Zienswijzen kunnen gericht worden aan:

De gemeenteraad van Horst aan de Maas

t.a.v. Team Omgeving

Postbus 6005

5960 AA Horst

(onder vermelding van: “Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan “Daniëlweg 64, Melderslo” (NL.IMRO.1507.MLDANIELWEG64-BPO1)

Meer informatie

Deze informatie is ook terug te vinden op www.horstaandemaas.nl (zie bekendmakingen). Voor meer informatie kunt u ook terecht bij afdeling Team Omgeving, tel. (077)477 97 77.

Ook kunt u met dezelfde afdeling een afspraak maken voor het indienen van mondelinge zienswijzen, tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van de terinzagelegging.

Email geen rechtsgeldige correspondentie

Houdt u er rekening mee dat officiële reacties op procedures ondertekend moeten worden en daarom niet per email ingediend kunnen worden.

Horst, 12 april 2018

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,

C.C. Leppink-Schuitema, burgemeester

drs. J. van der Noordt MMO, secretaris


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Melderslo:

DatumBetreftOnderwerp
16-10-2019MeldersloZwingellaan (kv 01 en 04), Melderslo, aangevraagde omgevingsvergunning 10 oktober 2019

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-250838)

04-10-2019MeldersloSwolgensedijk 14, Melderslo, melding activiteitenbesluit (2-10-2019)

Betreft: Overig (gmb-2019-241521)

03-10-2019MeldersloMelderslo, Daniëlweg 44, vastgesteld wijzigingsplan "Daniëlweg 44 Melderslo" (besluit 23 september 2019)

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-238783)

03-10-2019MeldersloMelderslo, Daniëlweg 44, vastgesteld wijzigingsplan "Daniëlweg 44 Melderslo" (besluit 23 september 2019)

Betreft: Overig (stcrt-2019-54262)

30-09-2019MeldersloSwolgensedijk 17, Melderslo, ontwerp-besluit verleende omgevingsvergunning (30 september 2019)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-236726)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.