Drimble

Kennisgeving ontwerp-weigering omgevingsvergunning Rietdijk 12 te Zonnemaire

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Schouwen-Duiveland op 6 april 2018, betreffende een object gelegen in Zonnemaire.

informatie alleen over zonnemaire

Inhoud Omgevingsvergunning:

Kennisgeving ontwerp-weigering omgevingsvergunning Rietdijk 12 te Zonnemaire

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland maakt bekend dat het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te weigeren voor het bouwen van 50 ecolodges (Ecomaire) aan de Rietdijk 12 te Zonnemaire.

De aanvraag van 1 augustus 2014, de ontwerp weigering om omgevingsvergunning, de daarbij behorende ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen en voorts de bijbehorende stukken liggen vanaf maandag 9 april 2018 tot en met 22 mei 2018 ter inzage via de gemeentelijke website www.schouwen-duiveland.nl.

Bij besluit van 8 maart 2018 heeft de gemeenteraad voor deze aanvraag een ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Daarom bestaat vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening het voornemen om de aanvraag om omgevingsvergunning te weigeren.

Reageren Vanaf 9 april tot en met 22 mei kan iedereen een zienswijze indienen tegen:

de ontwerp weigering omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen aangaande de aanvraag van 1 augustus 2014 voor de bouw van 50 ecolodges aan de Rietdijk 12 te Zonnemaire.

Een zienswijze indienen kan schriftelijk per post of mondeling; een zienswijze naar voren brengen per e-mail is niet mogelijk. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken op (0111) 452 252.

Procedure Het college van burgemeester en wethouders zal met inachtneming van ingediende zienswijzen een besluit nemen op de aanvraag om omgevingsvergunning. Voor zover een ingediende zienswijze zich richt tegen de ontwerp weigering verklaring van geen bedenkingen, zal de gemeenteraad zich opnieuw buigen hierover.

Zierikzee, 6 april 2018

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Zonnemaire:

DatumBetreftOnderwerp
14-12-2018ZonnemaireKennisgeving vastgesteld wijzigingsplan Zuidweg 38 te Zonnemaire

Betreft: Overig (stcrt-2018-71018)

07-12-2018ZonnemaireKennisgeving vastgesteld wijzigingsplan Zuidweg 38 te Zonnemaire

Betreft: Overig (stcrt-2018-69797)

28-09-2018ZonnemaireKennisgeving weigering omgevingsvergunning Rietdijk 12 te Zonnemaire

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-204145)

28-09-2018ZonnemaireKennisgeving weigering omgevingsvergunning Rietdijk 12 te Zonnemaire

Betreft: Omgevingsvergunning (stcrt-2018-54564)

08-06-2018ZonnemaireKennisgeving vastgesteld wijzigingsplan Zuidweg 38 Zonnemaire

Betreft: Omgevingsvergunning (stcrt-2018-31328)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.