Drimble

Melderslo, Daniëlweg 64, Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan 05-04-2018 (Melderslo)

Overig gepubliceerd door de Gemeente Horst aan de Maas op 5 april 2018, betreffende een object gelegen in Melderslo.

informatie alleen over melderslo

Inhoud Overig:

Melderslo, Daniëlweg 64, Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan 05-04-2018

Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan “Daniëlweg 64, Melderslo”

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend, dat het bestemmingsplan “Daniëlweg 64, Melderslo” wordt voorbereid. (NL.IMRO.1507.MLDANIELWEG64-BPO1)

Het plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Daniëlweg 64 te Melderslo, kadastraal bekend als gemeente Horst, sectie T, nr. 189.

Aanleiding en doel van het toekomstig bestemmingsplan

Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan is de realisatie van een vrijstaande woning.

Kennisgeving

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Stukken met betrekking tot dit voornemen liggen niet ter inzage. Dat zal op een later moment gebeuren. Voorafgaand daaraan zal een nieuwe publicatie plaatsvinden. Deze kennisgeving wordt tevens op de gemeentelijke website bekend gemaakt. (www.horstaandemaas.nl).

Bezwaren of zienswijzen

Over dit voornemen is geen vorm van inspraak mogelijk.

Vervolgprocedure

Zodra een ontwerpbestemmingsplan gereed is, zal deze voor een periode van zes weken ter inzage worden gelegd. In die periode kunnen ook zienswijzen worden ingediend over het plan. Te zijner tijd zal een nieuwe publicatie plaatsvinden (Staatscourant, Hallo, gemeentelijke website). Vanaf dat moment zal het plan ook beschikbaar zijn op de gemeentelijke website (www.horstaandemaas.nl) en op (www.ruimtelijkeplannen.nl).

Informatie

Deze informatie is ook terug te vinden op www.horstaandemaas.nl (zie bekendmakingen). Voor meer informatie kunt u ook terecht bij team vergunningen, tel. (077)477 9777.

Horst, 5 april 2018

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,

C.C. Leppink-Schuitema

Drs. J. van der Noordt MMO, secretaris


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Melderslo:

DatumBetreftOnderwerp
18-10-2019MeldersloBeemdweg 6 te Melderslo, aangevraagde omgevingsvergunning 11 oktober 2019

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-254266)

16-10-2019MeldersloZwingellaan (kv 01 en 04), Melderslo, aangevraagde omgevingsvergunning 10 oktober 2019

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-250838)

04-10-2019MeldersloSwolgensedijk 14, Melderslo, melding activiteitenbesluit (2-10-2019)

Betreft: Overig (gmb-2019-241521)

03-10-2019MeldersloMelderslo, Daniëlweg 44, vastgesteld wijzigingsplan "Daniëlweg 44 Melderslo" (besluit 23 september 2019)

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-238783)

03-10-2019MeldersloMelderslo, Daniëlweg 44, vastgesteld wijzigingsplan "Daniëlweg 44 Melderslo" (besluit 23 september 2019)

Betreft: Overig (stcrt-2019-54262)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.