Drimble

Publicatie ontwerpbesluit vergunning op grond van de Drank- en Horecawet (paracommercie), Vereniging Dorpsbeland Ferwoude Buren 31 te Heeg

Overig gepubliceerd door de Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) op 29 maart 2018, betreffende een object gelegen in Ferwoude.

informatie alleen over ferwoude

Inhoud Overig:

Publicatie ontwerpbesluit vergunning op grond van de Drank- en Horecawet (paracommercie), Vereniging Dorpsbeland Ferwoude Buren 31 te Heeg

Op 21 september 2017 is er een aanvraag gedaan voor het verkrijgen van een Drank- en Horecavergunning door Vereniging Dorpsbelang Ferwoude voor de inrichting gelegen aan Buren 31 te Heeg.Het ontwerpbesluit heeft als kenmerk U18.002920

Bent u het niet eens met deze ontwerpbeschikking?

Bent u het niet eens met dit ontwerpbesluit? Dan kunt u uw zienswijze binnen zes weken na dagtekening van het ontwerpbesluit indienen. Deze zienswijze moet uw naam en adres bevatten en gedateerd, gemotiveerd en ondertekend zijn. U doet dit door een brief te sturen naar de burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland), Postbus 10.000 8600 HA SNEEK.

Vragen?

Heeft u toch nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de medewerkers van het team Vergunningen. U kunt hen elke werkdag tussen 09.00 uur en 12.30 uur bereiken op het telefoonnummer 14 0515 of via de e-mail vergunningenapv@sudwestfryslan.nl. Neemt u contact op? Houd dan uw kenmerk bij de hand of zet het in uw e-mail.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Ferwoude:

DatumBetreftOnderwerp
05-09-2019FerwoudeIngekomen aanvraag, Ferwoude, Aaltjemeerweg 13 het plaatsen van een tijdelijk chalet

Betreft: Overig (gmb-2019-217489)

05-09-2019FerwoudeIngekomen aanvraag, Ferwoude, Buren 2 het restaureren van de kerk

Betreft: Overig (gmb-2019-217487)

06-06-2019FerwoudeVerleende evenementenvergunning U19.005217, Ferwoude

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-138020)

21-03-2019FerwoudeVerleende omgevingsvergunning regulier, Ferwoude, Scharnebuursterweg 29 het verbouwen van de ligboxenstal

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-67509)

21-02-2019FerwoudeMelding Activiteitenbesluit, Ferwoude, Scharnebuursterweg 29 het wijzigen van de bestaande ligboxenstal

Betreft: Overig (gmb-2019-41005)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.