Drimble

Ontwerpbestemmingsplan Slagharen, Coevorderweg 31-39

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Hardenberg op 27 maart 2018, betreffende een object gelegen in Slagharen.

informatie alleen over slagharen

Inhoud Bestemmingsplan:

Ontwerpbestemmingsplan Slagharen, Coevorderweg 31-39

Vanaf woensdag 28 maart 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan Slagharen, Coevorderweg 31-39 gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is dinsdag 8 mei 2018. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Coevorderweg 31-39 in Slagharen (Kloosterterrein De Eik), hierop hebben de afgelopen jaren verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden waarop het bestemmingsplan moet worden geactualiseerd.

Het gaat dan om de volgende veranderingen op het terrein:

 • 1. een zorgaccommodatie in het klooster (zorgappartementen en ruimte voor begeleid wonen);

 • 2. een groepsaccommodatie in de voormalige Kloosterschool;

 • 3. een bewegingscentrum in het voormalige schoolgebouw achterop het terrein;

 • 4. begeleid wonen in de vorm van appartementen in het paviljoen centraal op het terrein;

 • Met deze nieuwe invullingen krijgen de monumentale onderdelen van het terrein, te weten het klooster en de kloosterschool, weer een markante en beeldbepalende plek in de bebouwde kom van Slagharen. Ook het terrein achter deze twee grote gebouwen zal met de beoogde functies een kwaliteitsimpuls krijgen.

  Waar ter inzage?

  Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van woensdag 28 maart 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

 • 1. digitaal op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0160.0000BP00265-OW01

 • 2. digitaal op de gemeentelijke website: https://www.hardenberg.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen.html

 • 3. op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Hardenberg.

 • Zienswijzen indienen

  Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

 • 1. via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.hardenberg.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of

 • 2. schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan De Eik Slagharen”.

 • 3. mondeling: maak een afspraak bij de publieksdienst, telefoon 14 0523.

 • Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

  Hardenberg, 27 maart 2018


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Slagharen:

  DatumBetreftOnderwerp
  17-07-2018SlagharenVastgesteld bestemmingsplan Slagharen, Coevorderweg 31-39

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2018-40154)

  27-03-2018SlagharenOntwerpbestemmingsplan Slagharen, Coevorderweg 31-39

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2018-17150)

  09-01-2018SlagharenVerbeek Agra-Production

  16-10-2017SlagharenVerbeek Agra-Production - Hoogeveenseweg 12a in Slagharen

  20-06-2017SlagharenKalverbedrijf Kosse

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.