Drimble

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het aanpassen van een de in/uitritten, Biesdonkweg 33 4826KS Breda

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Breda op 22 januari 2018, betreffende een object gelegen in Breda.

informatie alleen over breda

Inhoud Omgevingsvergunning:

Het aanpassen van een de in/uitritten

Verleende omgevingsvergunning met reguliere procedure

Kenmerk: 2017/3216

Verzenddatum besluit: 18-01-2018

Locatie: Biesdonkweg 33 4826KS Breda

Projectomschrijving: het aanpassen van een de in/uitritten

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning met reguliere procedure binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank in Breda worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Aangevraagde en afgegeven (omgevings)vergunningen kunt u digitaal opvragen via www.breda.nl/contact.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Breda:

DatumBetreftOnderwerp
23-08-2019BredaAanvraag evenementenvergunning, Sinterklaasviering Heuvel, Mgr. Nolensplein 1 4812JC Breda

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-209525)

23-08-2019BredaVerleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het plaatsen van een dakkapel (voorzijde), Zaart 12 4819EE Breda, District West Breda

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-209478)

23-08-2019BredaAanvraag omgevingsvergunning, het verbouwen van de woning, Valkenierslaan 143 4834CD Breda, District Oost Breda

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-209319)

23-08-2019BredaVerleende omgevingsvergunning met reguliere procedure, het vellen van 1 boom, Montensbos grenzend aan nummer 53 Breda

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-209279)

23-08-2019BredaAanvraag omgevingsvergunning, het realiseren van een dakopbouw, Sterrenkroos 103 4823MD Breda, District West Breda

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-209236)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.