Drimble

Verleende omgevingsvergunning Noorderheide 3 Laren

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Laren op 15 december 2017, betreffende een object gelegen in Laren.

informatie alleen over laren

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning Noorderheide 3 Laren

 • 1. Noorderheide 3, 1251 AA, het vervangen van een bestaande hek en poort voor een nieuwe hek en poort, verzonden 30 november 2017.

 • Bezwaar:

  Tegen de verleende vergunning kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking van het betreffende besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden bij burgemeester en wethouders, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes. De datum van bekendmaking is per besluit aangegeven. Bekendmaking van een besluit geschiedt door toezending of uitreiking aan de aanvrager. De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5, 3755 AZ in Eemnes. U kunt hiervoor een afspraak maken via het Klantcontactcentrum, bereikbaar op telefoonnummer 14 035.

  Degene die een bezwaarschrift indient kan ook een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

  Informatie:

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen & Handhaving (telefoonnummer 14 035).


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Laren:

  DatumBetreftOnderwerp
  11-04-2020LarenDe publicatie in het Gemeenteblad van 08-04-2020, nummer 92324, is ten onrechte gepubliceerd onder de organisatie gemeente Eemnes voor Koloniepad 16, 1251 AJ, het plaatsen van een toegangspoort, verzonden 2 april 2020

  Betreft: Overig (gmb-2020-94650)

  11-04-2020LarenDe publicatie in het Gemeenteblad van 08-04-2020, nummer 92307, is ten onrechte gepubliceerd onder de organisatie gemeente Eemnes voor Kerklaan 6, 1251 JT, het wijzigen van de gevel, verzonden 2 april 2020

  Betreft: Overig (gmb-2020-94648)

  11-04-2020LarenDe publicatie in het Gemeenteblad van 08-04-2020, nummer 92276, is ten onrechte gepubliceerd onder de organisatie gemeente Eemnes voor Lantentijmen 1, 1251 RG, het plaatsen van 2 dakkapellen en 2 dakramen in het linker- en rechter dakvlak van de woning, verzonden 2 april 2020

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-94605)

  11-04-2020LarenDe publicatie in het Gemeenteblad van 08-04-2020, nummer 92259, is ten onrechte gepubliceerd onder de organisatie gemeente Eemnes voor Raboes 21, 1251 AK, het intern herstellen van de woning, verzonden 2 april 2020;

  Betreft: Overig (gmb-2020-94599)

  11-04-2020LarenDe publicatie in het Gemeenteblad van 08-04-2020, nummer 92227, is ten onrechte gepubliceerd onder de organisatie gemeente Eemnes voor Brink 10, 1251 KV, het plaatsen van een reclamebord, verzonden op 2 april 2020;

  Betreft: Overig (gmb-2020-94595)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.