Drimble

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, De Wetering 1, 2935 BS in Ouderkerk aan den IJssel

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Krimpenerwaard op 23 november 2017, betreffende een object gelegen in Ouderkerk aan den IJssel.

informatie alleen over ouderkerk aan den ijssel

Inhoud Omgevingsvergunning:

Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, De Wetering 1, 2935 BS in Ouderkerk aan den IJssel

De gemeente heeft op 21 november 2017 een besluit genomen op de reguliere aanvraag met zaaknummer SXO-20172785 voor een omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van een pand, van detailhandel naar horeca op locatie De Wetering 1, 2935 BS in Ouderkerk aan den IJssel. De vergunning is toegekend.

Inzage

De stukken liggen ter inzage in het gemeentekantoor in Stolwijk, Dorpsplein 8.

Voor meer informatie over de procedure , of het maken van een afspraak voor inzage van de stukken, kunt u contact opnemen via info@krimpenerwaard.nl of telefoonnummer 14 0182.

Procedure

Bent u het niet eens met dit besluit? In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden (de verzenddatum is gelijk aan de datum waarop het besluit is genomen). U richt het bezwaarschrift aan de Gemeente Krimpenerwaard, postbus 51, 2820 AB Stolwijk. Wilt u verder op de envelop en in uw bezwaarschrift duidelijk vermelden: Bezwaarschrift.

Het besluit blijft gelden wanneer u een bezwaarschrift indient. Wanneer u dit wilt voorkomen, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag. U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/Burgers. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening brengt de rechtbank kosten in rekening.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Ouderkerk aan den IJssel:

DatumBetreftOnderwerp
09-12-2019Ouderkerk aan den IJsselKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Oudelandseweg 18, 2935 LD Ouderkerk aan den IJssel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-298127)

04-12-2019Ouderkerk aan den IJsselKennisgeving besluit op aanvraag vergunning APV/bijzondere wetten, Zijdepark 1 in Ouderkerk aan den IJssel

Betreft: Overig (gmb-2019-293081)

02-12-2019Ouderkerk aan den IJsselKennisgeving ontvangst aanvraag vergunning APV/bijzondere wetten, Zijdepark 1 in Ouderkerk aan den IJssel

Betreft: Overig (gmb-2019-290499)

29-11-2019Ouderkerk aan den IJsselKennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning, polder rondom clubgebouw Dekkerstraat 24 in Ouderkerk aan den IJssel

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-289818)

28-11-2019Ouderkerk aan den IJsselKennisgeving termijnverlenging SXO-20192270, IJsseldijk-West 110, 2935 AR Ouderkerk aan den IJssel

Betreft: Overig (gmb-2019-289055)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.