Drimble

Verleende omgevingsvergunning, kappen van achttien bomen vanwege de verbouw van het Stadhuis, Engelandlaan, Zoetermeer

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Zoetermeer op 29 juni 2017, betreffende een object gelegen in Zoetermeer.

informatie alleen over zoetermeer

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning, kappen van achttien bomen vanwege de verbouw van het Stadhuis, Engelandlaan, Zoetermeer

Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

De taken van de afdeling VVH zijn onder andere vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, en aanverwante regelgeving.

Meer informatie over de bomen in Zoetermeer vindt u op www.zoetermeer.nl/bomen. Op de kaart kunt u zoeken op straatnaam naar de exacte locatie van bomen met kapvergunning

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • Engelandlaan Zoetermeer, kappen van achttien bomen vanwege de verbouw van het Stadhuis, WB20170330 (verzonden d.d. 21 juni 2017);

 • Bezwaar maken?

  Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit.

  U vindt het digitale formulier onder ‘Online regelen’ op www.zoetermeer.nl.

  Wilt u geen gebruik maken van het digitale formulier, stuur dan uw bezwaar naar:

  Gemeente Zoetermeer

  College van burgemeester en wethouders

  t.a.v. afdeling VVH

  Postbus 15

  2700 AA Zoetermeer

  Het is niet mogelijk uw bezwaar via e-mail naar ons toe te sturen.

  Verzoek voorlopige voorziening

  Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Wilt u de werking van het besluit uitstellen, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen. Het verzoek stuurt u naar:

  Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage

  Sector Bestuursrecht

  Postbus 20302

  2500 EH Den Haag

  U kunt alleen een verzoek indienen als u:

 • - een bezwaarschrift tegen het besluit hebt ingediend

 • - een spoedeisend belang hebt bij het treffen van de voorziening


 • Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Zoetermeer:

  DatumBetreftOnderwerp
  17-10-2019ZoetermeerKennisgeving verlenging beslistermijn, bouwen van een woning, Hofwegenstraat, kavel nummer 3, Zoetermeer

  Betreft: Overig (gmb-2019-253092)

  17-10-2019ZoetermeerVerleende vergunning/vrijstelling, ontheffing geluidshinder voor het plaatsen van betonvloeren buiten de normale werktijden, Willem Dreeslaan, Zoetermeer

  Betreft: Overig (gmb-2019-253090)

  17-10-2019ZoetermeerVerleende omgevingsvergunning, kappen van een zieke boom en herplant van een boom, Zonnenberg, naast Zijlberg nummer 5, 2716 NA, Zoetermeer

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-253083)

  17-10-2019ZoetermeerVerleende omgevingsvergunning, kappen van een zieke boom en herplant van een boom, Zachtgroen, hoek Granietgroen, Zoetermeer

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-253081)

  17-10-2019ZoetermeerVerleende omgevingsvergunning, kappen van een onveilige boom en herplant van twee bomen, Tempelberg, naast nummer 21, 2716 LA, Zoetermeer

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-253079)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.