Drimble

Kalverbedrijf Kosse (Slagharen)

Provincie Overijssel op 20 juni 2017, betreffende een object gelegen in Slagharen.

informatie alleen over slagharen

Inhoud :

Kalverbedrijf Kosse (Slagharen)

Op 14 februari 2014 ontvingen wij een aanvraag van Kalverbedrijf Kosse voor een vergunning Wet natuurbescherming. De vergunning is aangevraagd voor de locatie Coevorderweg 111 in Slagharen, gemeente Hardenberg. Gedeputeerde Staten hebben de vergunning in overeenstemming met de aanvraag verleend. Ten aanzien van het ontwerpbesluit zijn zienswijzen naar voren gebracht. Het definitieve besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 21 juni 2017 zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle . Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 76 20 bellen. Het besluit wordt daarnaast ook gepubliceerd op onze website www.overijssel.nl/loket/kennisgeving. In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van beroep. Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 20.

Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Slagharen:

DatumBetreftOnderwerp
17-07-2018SlagharenVastgesteld bestemmingsplan Slagharen, Coevorderweg 31-39

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2018-40154)

27-03-2018SlagharenOntwerpbestemmingsplan Slagharen, Coevorderweg 31-39

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2018-17150)

09-01-2018SlagharenVerbeek Agra-Production

16-10-2017SlagharenVerbeek Agra-Production - Hoogeveenseweg 12a in Slagharen

20-06-2017SlagharenKalverbedrijf Kosse

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.