Drimble

Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van balkonbeglazing, Berlijnstraat 165, 2711 PR, Zoetermeer

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Zoetermeer op 1 juni 2017, betreffende een object gelegen in Zoetermeer.

informatie alleen over zoetermeer

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van balkonbeglazing, Berlijnstraat 165, 2711 PR, Zoetermeer

Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

De taken van de afdeling VVH zijn onder andere vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, en aanverwante regelgeving.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • Berlijnstraat 165, 2711 PR Zoetermeer, plaatsen van balkonbeglazing, WB20170200 (verzonden d.d. 24 mei 2017);

 • Bezwaar maken?

  Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit.

  U vindt het digitale formulier onder ‘Online regelen’ op www.zoetermeer.nl.

  Wilt u geen gebruik maken van het digitale formulier, stuur dan uw bezwaar naar:

  Gemeente Zoetermeer

  College van burgemeester en wethouders

  t.a.v. afdeling VVH

  Postbus 15

  2700 AA Zoetermeer

  Het is niet mogelijk uw bezwaar via e-mail naar ons toe te sturen.

  Verzoek voorlopige voorziening

  Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Wilt u de werking van het besluit uitstellen, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen. Het verzoek stuurt u naar:

  Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage

  Sector Bestuursrecht

  Postbus 20302

  2500 EH Den Haag

  U kunt alleen een verzoek indienen als u:

  - een bezwaarschrift tegen het besluit hebt ingediend

  - een spoedeisend belang hebt bij het treffen van de voorziening


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Zoetermeer:

  DatumBetreftOnderwerp
  07-11-2019ZoetermeerKennisgeving verlenging beslistermijn, vervangen van de bestaande betonbrug (KW11.004), Dorpsstraat 86S, 2712 AM, Zoetermeer

  Betreft: Overig (gmb-2019-270734)

  07-11-2019ZoetermeerGeweigerde omgevingsvergunning, verplaatsen van een brug, Voorweg 232 en 232A, 2716 NL, Zoetermeer

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-270731)

  07-11-2019ZoetermeerKennisgeving ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure, brandveilig gebruiken van een bouwwerk t.b.v. de Kidsclub, Het Lange Land 18, Zoetermeer

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-270729)

  07-11-2019ZoetermeerRectificatie: Verleende omgevingsvergunning, brandveilig gebruik van een Orthopedisch Centrum, Toneellaan 2, 2725 NA, Zoetermeer

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-270724)

  07-11-2019ZoetermeerVerleende omgevingsvergunning, plaatsen van een kunstwerk, Zegwaartseweg - Australiëweg, viaduct, Zoetermeer

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-270722)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.