Drimble

Kalverbedrijf Kosse (Slagharen)

Provincie Overijssel op 8 mei 2017, betreffende een object gelegen in Slagharen.

informatie alleen over slagharen

Inhoud :

Kalverbedrijf Kosse (Slagharen)

Op 14 februari 2014 ontvingen wij een aanvraag van Kalverbedrijf Kosse voor een vergunning Wet natuurbescherming. De vergunning is aangevraagd voor de locatie Coevorderweg 111 in Slagharen, gemeente Hardenberg. Gedeputeerde Staten hebben het voornemen de vergunning in overeenstemming met de aanvraag te verlenen. De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 8 mei 2017 zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 76 00 bellen. Belanghebbenden kunnen van 8 mei 2017 tot 20 juni 2017 zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit bij Gedeputeerde Staten van Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB in Zwolle. Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 00.

Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Slagharen:

DatumBetreftOnderwerp
17-07-2018SlagharenVastgesteld bestemmingsplan Slagharen, Coevorderweg 31-39

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2018-40154)

27-03-2018SlagharenOntwerpbestemmingsplan Slagharen, Coevorderweg 31-39

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2018-17150)

09-01-2018SlagharenVerbeek Agra-Production

16-10-2017SlagharenVerbeek Agra-Production - Hoogeveenseweg 12a in Slagharen

20-06-2017SlagharenKalverbedrijf Kosse

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.