Drimble

Verleende omgevingsvergunning perceel Zwarte Dijk 37, Slagharen

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Hardenberg op 18 april 2017, betreffende een object gelegen in Slagharen.

informatie alleen over slagharen

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning perceel Zwarte Dijk 37, Slagharen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Slagharen

- het wijzigen van gebruik en het aanleggen van wegen op het perceel Zwarte Dijk 37

Het betreft een besluit voor omgevingsvergunning die is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De omgevingsvergunning ligt vanaf 19 april 2017 ter inzage tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis, een afspraak kunt u maken via telefoon 14 0523. De omgevingsvergunning ligt ter inzage tot en met 1 juni 2017.

Tijdens de ter inzage termijn kunnen belanghebbenden tegen deze beslissing op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen bij de Rechtbank te Zwolle, team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepsschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een aanduiding van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden (motivering) van het beroep. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijzen bij burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht. Tevens kan binnen de genoemde termijn bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Voor de procedures is griffierecht verschuldigd. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Hardenberg, 18 april 2017


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Slagharen:

DatumBetreftOnderwerp
17-07-2018SlagharenVastgesteld bestemmingsplan Slagharen, Coevorderweg 31-39

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2018-40154)

27-03-2018SlagharenOntwerpbestemmingsplan Slagharen, Coevorderweg 31-39

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2018-17150)

09-01-2018SlagharenVerbeek Agra-Production

16-10-2017SlagharenVerbeek Agra-Production - Hoogeveenseweg 12a in Slagharen

20-06-2017SlagharenKalverbedrijf Kosse

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.