Drimble

Gem De Ronde Venen - aanwijzen GPP - Bijleveld Vinkeveen

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente De Ronde Venen op 13 april 2017, betreffende een object gelegen in Vinkeveen.

informatie alleen over vinkeveen

Inhoud Verkeersbesluit:

Gem De Ronde Venen
- aanwijzen GPP
- Bijleveld Vinkeveen

1. De verzoeken voor het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats zijn getoetst aan de beleidsregel ‘Gehandicaptenparkeerplaatsenbeleid gemeente De Ronde Venen 2009’, vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 4 januari 2011. In de beleidsregel zijn de volgende punten opgenomen: - De aanvrager is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart; - De aanvrager beschikt niet over een parkeermogelijkheid op eigen terrein.

 • 2. De overwegingen met betrekking tot de aanvragen zijn onder-staand beknopt weergegeven: De aanvrager is in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart. Er is geen garage of oprit aanwezig.

 • 3. Gelet op bovenstaande overwegingen luidt het advies om de aanvraag te honoreren en een parkeervak aan te wijzen en in te richten als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

 • Belangenafweging artikel 2 WVW

  Van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen, liggen de volgende belangen ten grondslag aan dit besluit:

 • 1. het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • 2. het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 • Bij de afweging van het algemene belang (het waarborgen van de vrijheid van verkeer) met het individuele belang van een gegarandeerde korte afstand tussen parkeerplaats en voordeur, kan het individuele belang alleen voorgaan als voldaan wordt aan de criteria uit de beleidsregel ‘Gehandicaptenparkeer-plaatsenbeleid gemeente De Ronde Venen 2009’ d.d. 4 januari 2011.

  Advisering

  Met betrekking tot dit besluit zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) van toepassing.

  Alle wegen en/of weggedeelten waarop dit besluit betrekking heeft, zijn gelegen binnen en zijn in beheer bij de gemeente De Ronde Venen.

  Overeenkomstig artikel 24 van het BABW is met de politie via het politie aanspreekpunt, de verkeerscoördinator Politie Midden Nederland/District West/afdeling Verkeer - ter zake overleg gepleegd en is met betrekking tot het onderhavige besluit instemmend geadviseerd.

  Besluiten


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Vinkeveen:

  DatumBetreftOnderwerp
  08-10-2019VinkeveenVaststelling bestemmingsplan ‘Baambrugse Zuwe 127C1’ in Vinkeveen en Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder voor het bestemmingsplan Baambrugse Zuwe 127C1

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-54931)

  04-09-2019VinkeveenGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Vinkenkade 1 te Vinkeveen

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-49515)

  25-07-2019VinkeveenGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto's - Vinkenkade te Vinkeveen

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-42539)

  08-07-2019VinkeveenGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen - Heulweg te Vinkeveen

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-38343)

  02-07-2019Vinkeveengemeente De Ronde Venen - - Regenboog Vinkeveen

  Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-35901)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.