Drimble

Kennisgeving ontwerp beschikking Omgevingsvergunning, Heideweg 2c te Hoogenweg

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Hardenberg op 11 april 2017, betreffende een object gelegen in Hoogenweg.

informatie alleen over hoogenweg

Inhoud Omgevingsvergunning:

Kennisgeving ontwerp beschikking Omgevingsvergunning, Heideweg 2c te Hoogenweg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend, dat met ingang van 12 april 2017 voor een ieder, gedurende zes weken tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis, ter inzage ligt de volgende ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken:

Hoogenweg

- het bouwen van een pluimveestal, buitenplans afwijken van het bestemmingsplan en het veranderen van de inrichting (milieu) op het perceel Heideweg 2c

Gemotiveerde schriftelijke en/of mondelinge zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking kunnen door een ieder tot en met 23 mei 2017 worden ingediend bij burgemeester en wethouders. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt bij de Publieksdienst, telefoon 14 0523. In de zienswijzen moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijzen betrekking hebben.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Hardenberg, 11 april 2017


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Hoogenweg:

DatumBetreftOnderwerp
27-06-2017HoogenwegOmgevingsvergunning uitgebreide procedure Heideweg 2c te Hoogenweg

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2017-36087)

19-06-2017HoogenwegMelkveebedrijf Hutten

11-04-2017HoogenwegKennisgeving ontwerp beschikking Omgevingsvergunning, Heideweg 2c te Hoogenweg

Betreft: Omgevingsvergunning (stcrt-2017-20620)

31-03-2017HoogenwegN2 Ethanol Hardenberg B.V.

16-02-2016HoogenwegFam. Ramaker V.O.F.

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.