Drimble

Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan Rietdijk 2 te Zonnemaire

Overig gepubliceerd door de Gemeente Schouwen-Duiveland op 31 maart 2017, betreffende een object gelegen in Zonnemaire.

informatie alleen over zonnemaire

Inhoud Overig:

Kennisgeving vastgesteld wijzigingsplan Rietdijk 2 te Zonnemaire

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het op 21 maart 2017 vastgestelde wijzigingsplan ‘Rietdijk 2 te Zonnemaire’ van 3 april 2017 tot en met 15 mei 2017 voor belanghebbenden na telefonische afspraak (0111-452 452) kan worden ingezien in de leeshoek op de begane grond van het gemeentehuis. Op werkdagen is de leesruimte geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Buiten kantoortijden kunt u het wijzigingsplan ook inzien op www.schouwen-duiveland.nl.

Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming Agrarisch naar Wonen op het perceel Rietdijk 2 te Zonnemaire, kadastraal bekend (Brouwershaven), sectie E, nummer 462.

Het ontwerpwijzigingsplan heeft van 30 januari 2017 tot en met 13 maart 2017 ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingebracht.

Van 3 april 2017 tot en met 15 mei 2017 kan beroep worden ingesteld tegen het wijzigingsbesluit. Beroep kan worden ingesteld door iedere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken. Een beroepschrift kunt u indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het is bovendien mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling, gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift.

Het wijzigingsplan treedt naar verwachting op grond van artikel 3.9a lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening in werking op 16 mei 2017.

Zierikzee, 31 maart 2017

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Zonnemaire:

DatumBetreftOnderwerp
14-12-2018ZonnemaireKennisgeving vastgesteld wijzigingsplan Zuidweg 38 te Zonnemaire

Betreft: Overig (stcrt-2018-71018)

07-12-2018ZonnemaireKennisgeving vastgesteld wijzigingsplan Zuidweg 38 te Zonnemaire

Betreft: Overig (stcrt-2018-69797)

28-09-2018ZonnemaireKennisgeving weigering omgevingsvergunning Rietdijk 12 te Zonnemaire

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-204145)

28-09-2018ZonnemaireKennisgeving weigering omgevingsvergunning Rietdijk 12 te Zonnemaire

Betreft: Omgevingsvergunning (stcrt-2018-54564)

08-06-2018ZonnemaireKennisgeving vastgesteld wijzigingsplan Zuidweg 38 Zonnemaire

Betreft: Omgevingsvergunning (stcrt-2018-31328)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.