Drimble

Verleende omgevingsvergunningen Hoogstraat 14 te Beringe, Reinette 7 t/m 12 Helden, Op de Kemp 32a en Kennedyplein 9 en 11 te Maasbree

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Peel en Maas op 15 februari 2017, betreffende een object gelegen in Beringe.

informatie alleen over beringe

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunningen Hoogstraat 14 te Beringe, Reinette 7 t/m 12 Helden, Op de Kemp 32a en Kennedyplein 9 en 11 te Maasbree

Reguliere voorbereidingsprocedure

Het college maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevingsvergunningen heeft verleend:

 • 1. Beringe, 5986 AB, Hoogstraat 14. Bouw. Verbouwen van een woning. Verzonden: 8 februari 2017;

 • 2. Helden, 5988, Reinette 7 t/m 12. HDN01, sectie V, perceelnummer 1246. Bouw en planologisch strijdig gebruik. Bouwen van 6 woningen. Verzonden: 8 februari 2017;

 • 3. Maasbree, 5993, Op de Kemp 32a en Kennedyplein 9 en 11. Bouw. Bouwen van 3 appartementen, planologisch strijdig gebruik. Verzonden: 8 februari 2017;

 • Bent u het niet eens met dit besluit?

  Dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door. U kunt hiervoor bellen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

  Als we er niet uitkomen, kunt u een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden.

  Ook bestaat de mogelijkheid om een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het indienen hiervan is griffierecht verschuldigd.

  U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

  Panningen, 15 februari 2017


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Beringe:

  DatumBetreftOnderwerp
  11-12-2019Beringeverleende omgevingsvergunning Kardinaal van Rossumstraat 23 te Beringe

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-300103)

  11-12-2019Beringemelding Wet Milieubeheer Schoorgras 1B te Beringe

  Betreft: Overig (gmb-2019-301149)

  29-11-2019Beringeverleende omgevingsvergunning Kardinaal van Rossumstraat 21 Beringe

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-289495)

  26-11-2019Beringesloopmelding Kanaalstraat 50 te Beringe

  Betreft: Meldingen (gmb-2019-285763)

  25-11-2019Beringemelding inrit Eelserstraat 20 te Beringe

  Betreft: Overig (gmb-2019-284411)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.