Drimble

Gemeente De Ronde Venen - Laadpaal op betaald parkeerterrein Achterbos met 2 gereserveerde parkeerplaatsen - Betaald parkeerterrein Achterbos, naast Achterbos 73 (Vinkeveen)

Verkeersbesluit gepubliceerd door de Gemeente De Ronde Venen op 15 februari 2017, betreffende een object gelegen in Vinkeveen.

informatie alleen over vinkeveen

Inhoud Verkeersbesluit:

Laadpaal op het betaald parkeerterrein Achterbos met 22 gereserveerde parkeerplaatsen

BESLUIT

burgemeester en wethouders besluiten om twee parkeerplaatsen op het betaald parkeerterrein naast Achterbos 73, 3645 CB Vinkeveen aan te wijzen, als parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische personenauto’s, door het plaatsen van het bord E4 (RVV 1990) en een onderbord met aanduiding “laden elektrische auto”.

Mijdrecht 13-02-2017

Het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen

Namens deze,

Hessel ten Kortenaar

Medewerker Verkeer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend belang.

Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Vinkeveen:

DatumBetreftOnderwerp
08-10-2019VinkeveenVaststelling bestemmingsplan ‘Baambrugse Zuwe 127C1’ in Vinkeveen en Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder voor het bestemmingsplan Baambrugse Zuwe 127C1

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-54931)

04-09-2019VinkeveenGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Vinkenkade 1 te Vinkeveen

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-49515)

25-07-2019VinkeveenGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto's - Vinkenkade te Vinkeveen

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-42539)

08-07-2019VinkeveenGemeente De Ronde Venen - Verkeersbesluit voor het reserveren van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen - Heulweg te Vinkeveen

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-38343)

02-07-2019Vinkeveengemeente De Ronde Venen - - Regenboog Vinkeveen

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-35901)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.