Drimble

Natuurvijver te Melderslo, kadastraal bekend gemeente Horst, ontwerp Ontgrondingenwetvergunning

Provincie Limburg op 12 april 2011, betreffende een object gelegen in Melderslo.

informatie alleen over melderslo

Inhoud :

Natuurvijver te Melderslo, kadastraal bekend gemeente Horst, ontwerp Ontgrondingenwetvergunning

Het waarnemend hoofd van de afdeling Vergunningen en Subsidies maakt bekend dat het volgende ontwerpbesluit, krachtens mandaat, is genomen:
Ontgrondingenwet, ontwerp vergunning
Voor: het ontgronden van terreinen ter realisering van een natuurvijver
Locatie: natuurvijver te Melderslo, kadastraal bekend gemeente Horst, sectie T, nummers 204 en 205, 5962 AS
Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Limburg
Datum besluit: 24 februari 2011 Kenmerk: 10/25908 (2011-0063), dossier 2422 Inzage Het ontwerpbesluit en de bijbehorende documenten liggen ter inzage van 2 maart 2011 t/m 12 april 2011:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht, elke werkdag van 8.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur
- in het gemeentehuis van Horst aan de Maas, op de gebruikelijke plaats en tijden. Rechtsbescherming Iedereen kan over het ontwerpbesluit van 2 maart 2011 t/m 12 april 2011 schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen moet u sturen naar: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht onder vermelding van het kenmerk. Als u een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij u voor 5 april 2011 contact op te nemen met tel. (043) 389 7631.

Meer informatie

Afdeling Vergunningen en Subsidies: tel. (043) 389 7649 www.limburg.nl/vergunningen (klik op Actuele vergunningsbesluiten)

Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Melderslo:

DatumBetreftOnderwerp
16-10-2019MeldersloZwingellaan (kv 01 en 04), Melderslo, aangevraagde omgevingsvergunning 10 oktober 2019

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-250838)

04-10-2019MeldersloSwolgensedijk 14, Melderslo, melding activiteitenbesluit (2-10-2019)

Betreft: Overig (gmb-2019-241521)

03-10-2019MeldersloMelderslo, Daniëlweg 44, vastgesteld wijzigingsplan "Daniëlweg 44 Melderslo" (besluit 23 september 2019)

Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-238783)

03-10-2019MeldersloMelderslo, Daniëlweg 44, vastgesteld wijzigingsplan "Daniëlweg 44 Melderslo" (besluit 23 september 2019)

Betreft: Overig (stcrt-2019-54262)

30-09-2019MeldersloSwolgensedijk 17, Melderslo, ontwerp-besluit verleende omgevingsvergunning (30 september 2019)

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-236726)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.