Drimble

Landbouwbedrijf J. Bolks (Hoogenweg)

Provincie Overijssel op 18 november 2014, betreffende een object gelegen in Hoogenweg.

informatie alleen over hoogenweg

Inhoud :

Landbouwbedrijf J. Bolks (Hoogenweg)

Gedeputeerde Staten van Overijssel delen mee dat zij op 14 november 2014 een vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 hebben verleend aan Landbouwbedrijf J. Bolks, Hoogenweg 18, 7793 HL te Hoogenweg, gemeente Hardenberg.Gedeputeerde Staten hebben de vergunning in overeenstemming met de aanvraag verleend. In het besluit kun u ook lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar.Het besluit is verzonden op 17 november 2014 en belanghebbenden kunnen bezwaar indienen tot30 december 2014. Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 7620.

Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Hoogenweg:

DatumBetreftOnderwerp
27-06-2017HoogenwegOmgevingsvergunning uitgebreide procedure Heideweg 2c te Hoogenweg

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2017-36087)

19-06-2017HoogenwegMelkveebedrijf Hutten

11-04-2017HoogenwegKennisgeving ontwerp beschikking Omgevingsvergunning, Heideweg 2c te Hoogenweg

Betreft: Omgevingsvergunning (stcrt-2017-20620)

31-03-2017HoogenwegN2 Ethanol Hardenberg B.V.

16-02-2016HoogenwegFam. Ramaker V.O.F.

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.