Drimble

Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) Locatiegebonden TUG ontheffingen Wet luchtvaart (Hieslum)

Provincie Fryslân op 25 mei 2016, betreffende een object gelegen in Hieslum.

informatie alleen over hieslum

Inhoud :

Gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) Locatiegebonden TUG ontheffingen Wet luchtvaart (Hieslum)

Verleend
aan: De heer E.J. Hobma te Balk een locatiegebonden ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik ingevolge de Wet luchtvaart onder zaaknummer 2016-FUMO-0016491.
Betreft: tijdelijk en uitzonderlijk gebruik voor starts en landingen tussen 23 mei 2016 en 23 mei 2017 met een Micro Light Aircraft op een weiland aan de Atzeburenweg 6 te Hieslum. Belanghebbenden kunnen tegen de besluiten van 25 mei 2016 tot en met 5 juli 2016 bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten, t.a.v. de FUMO. Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou (Grouw).

Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Hieslum:

DatumBetreftOnderwerp
28-02-2019HieslumMelding Activiteitenbesluit, Hieslum, Sierdsmaweg 18 het plaatsen van een grotere mestzak

Betreft: Overig (gmb-2019-47185)

27-09-2018HieslumVerleende omgevingsvergunning regulier, Hieslum, Tempelreed 4 het vergroten van de woning

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-205511)

21-12-2017HieslumBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Hieslum, Tempelreed 4 het gedeeltelijk vervangen en veranderen van het dak

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2017-228283)

08-06-2017HieslumBuiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning, Hieslum, Atseburenweg 8 het starten van een theetuin

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2017-96723)

20-04-2017HieslumIngekomen aanvraag, Hieslum, Atseburenweg 8 het starten van een theetuin

Betreft: Overig (gmb-2017-65119)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.