Drimble

Verleende omgevingsvergunning Noorderheide 2 Laren

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Laren op 30 december 2016, betreffende een object gelegen in Laren.

informatie alleen over laren

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning Noorderheide 2 Laren

 • 1. Noorderheide 2 en 3, 1251 AA, het kappen van 43 bomen, verzonden 23 december 2016.

 • Bezwaar:

  Tegen de verleende vergunningen kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na bekendmaking van het betreffende besluit een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden bij burgemeester en wethouders, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes. De datum van bekendmaking is per besluit aangegeven. De besluiten met bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de balie Vergunningen van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5, 3755 AZ in Eemnes. U kunt hiervoor een afspraak maken via het Klantcontactcentrum, bereikbaar op telefoonnummer 14 035.

  Degene die een bezwaarschrift indient kan ook een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

  Informatie:

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen & Handhaving (telefoonnummer 14 035).


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Laren:

  DatumBetreftOnderwerp
  28-03-2020LarenVerleende omgevingsvergunning Melkweg 39, 1251 PP, het plaatsen van een dakkapel

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-81190)

  28-03-2020LarenVerleende omgevingsvergunning Noolseweg 30, 1251 GP, het verbouwen van de woning

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-81183)

  26-03-2020LarenVerlengen beslistermijn omgevingsvergunning Naarderstraat 5, 1251 AW, herstel interieur en kerkvloer van NH-kerk

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-79068)

  26-03-2020LarenVerleende omgevingsvergunning Mauvezand 30, 1251 JG, het plaatsen van een bijgebouw

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-79078)

  26-03-2020LarenAangevraagde omgevingsvergunning Koloniepad 16, 1251 AJ, het plaatsen van een toegangspoort

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2020-79048)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.