Drimble

Gemeente Heerenveen Besluit Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 (Gersloot)

Provincie Fryslân op 14 november 2016, betreffende een object gelegen in Gersloot.

informatie alleen over gersloot

Inhoud :

Gemeente Heerenveen Besluit Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 (Gersloot)

Ontvangen van: Maatschap M.A. en J. Pijlman-de Vries een aanvraag om een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. Betreft : Wijziging veehouderij
Locatie: Gersloot De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 14 november 2016 tot en met 26 december 2016 6 weken ter inzage in het provinciehuis, elke werkdag van 9 tot 16 uur (graag van te voren contact opnemen via telefoonnummer 058-2928995). U kunt de stukken ook bekijken op http://www.fryslan.frl/2103/verleende-vergunningen/. Tegen dit besluit kan na bekendmaking beroep worden ingesteld door:
- belanghebbenden die over het ontwerpbesluit een zienswijze naar voren hebben gebracht;
- belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerpbesluit;
- andere belanghebbenden ingeval de besluitvorming afwijkt van het ontwerpbesluit. Aan deze procedure is kenmerk 1369904 gekoppeld. Gelieve bij correspondentie het kenmerk te vermelden. Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamde 'voorlopige voorziening' te vragen bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag.

Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Gersloot:

DatumBetreftOnderwerp
10-12-2019GerslootVERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, AENGWIRDERWEG 423 GERSLOOT

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-299471)

25-10-2019GerslootAANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, AENGWIRDERWEG 423 GERSLOOT

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-259484)

24-10-2019GerslootVERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, AENGWIRDERWEG 427 GERSLOOT

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-258393)

21-10-2019GerslootVERLENING EVENEMENTENVERGUNNING STREEKEIN, WEILAND HOEK AENGWIRDERWEG EN TIJNJEWEG GERSLOOT

Betreft: Evenementenvergunning (gmb-2019-255371)

10-10-2019GerslootAANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, AENGWIRDERWEG 427 GERSLOOT

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-246742)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.