Drimble

Verleende omgevingsvergunning Gentiaanstraat 35 te Bussum

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Gooise Meren op 11 augustus 2016, betreffende een object gelegen in Bussum.

informatie alleen over bussum

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunning Gentiaanstraat 35 te Bussum

Informatie:

Voor informatie kunt u op werkdagen, telefonisch of door middel van een baliebezoek op het gemeentehuis, contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving op telefoonnummer 035 207 08 84.

Openingstijden: maandag zonder afspraak tussen 8.30 13.00 uur, op afspraak via gooisemeren.nl dinsdag t/m donderdag tussen 08.30 17.00 uur en vrijdag tussen 8.30 13.00 uur.

Reguliere procedure

Verleende omgevingsvergunningen bouwen / planologische toestemming / monumenten / kappen / slopen / aanleggen:

Gentiaanstraat 35, 1402 CR Bussum

plaatsen dakkapel voordakvlak woning.

01-08-2016

Bezwaar:

Tegen de verleende vergunning kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden binnen zes weken na de bekendmaking van de vergunning aan de aanvrager bij burgemeester en wethouders, postbus 6000, 1400 HA Bussum. De werking van de verleende vergunning wordt door het indienen van een bezwaarschrift niet geschorst. Wanneer u de werking van de vergunning wilt laten schorsen, dan kunt u bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht, een verzoek om een voorlopige voorziening aanvragen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover door de Voorzieningenrechter een beslissing is genomen.

Let op: de bekendmaking van de vergunning aan de aanvrager en de publicatie in de krant vindt niet altijd op dezelfde dag plaats. Wilt u meer weten, neemt u dan contact met ons op.

Gemeente Gooise Meren,11 augustus2016


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Bussum:

DatumBetreftOnderwerp
15-11-2019BussumAanvraag omgevingsvergunning Brediusweg 45 te Bussum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-277805)

15-11-2019BussumAanvraag omgevingsvergunning Vosmaerlaan 10 te Bussum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-277704)

15-11-2019BussumVerleende omgevingsvergunning Amersfoortsestraatweg 27 A PRT te Bussum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-277416)

15-11-2019BussumVerleende omgevingsvergunning Koedijklaan 28 te Bussum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-277388)

15-11-2019BussumVerleende omgevingsvergunning Mariastraat 34 te Bussum

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-277346)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.