Drimble

Van Ginkel Varkenshouderij Dedemsvaart V.O.F.

Provincie Overijssel op 5 februari 2016, betreffende een object gelegen in Dedemsvaart.

informatie alleen over dedemsvaart

Inhoud :

Van Ginkel Varkenshouderij Dedemsvaart V.O.F.

Gedeputeerde Staten van Overijssel delen mee dat zij op 3 februari 2016 een vergunning ex artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 hebben verleend aan Van Ginkel Varkenshouderij Dedemsvaart V.O.F.,Ommerkanaal 34 in Dedemsvaart, gemeente Hardenberg. Gedeputeerde Staten hebben de vergunning in overeenstemming met de aanvraag verleend. In het besluit kunt u ook lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar. Het besluit is verzonden op 4 februari 2016 en belanghebbenden kunnen bezwaar indienen tot 18 maart 2016. Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 7620.

Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Dedemsvaart:

DatumBetreftOnderwerp
29-10-2019Dedemsvaartgemeente Hardenberg - Aanwijzing en opheffing gehandicaptenparkeerplaats - Moerheimstraat 10 respectievelijk Beethovenstraat 7a Dedemsvaart

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-56093)

29-10-2019Dedemsvaartgemeente Hardenberg - aanwijzing algemene gehandicaptenparkeerplaats - Beethovenstraat 9 Dedemsvaart

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-56080)

04-09-2019DedemsvaartOntwerpbestemmingsplan ‘Dedemsvaart, De Maalderij 18a Dedemsvaart’ en ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor de bouw van 4 starterswoningen aan De Maalderij 18a, 18b, 18c en 18d in Dedemsvaart

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2019-48676)

06-08-2019DedemsvaartGemeente Hardenberg - opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Havikstraat 35 Dedemsvaart

Betreft: Verkeersbesluit (stcrt-2019-42144)

12-06-2019DedemsvaartRectificatie: Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Langejacht 22 Dedemsvaart

Betreft: Overig (stcrt-2019-32208)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.