Drimble

Verleende omgevingsvergunningen (Baarlo)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Peel en Maas op 13 januari 2016, betreffende een object gelegen in Baarlo.

informatie alleen over baarlo

Inhoud Omgevingsvergunning:

Verleende omgevingsvergunningen (Baarlo)

Kennisgeving verleende omgevingsvergunningen Reguliere voorbereidingsprocedure Het college maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevingsvergunningen heeft verleend:

• Baarlo, 5991 BX, Baljuwplein 1. Bouw. Bouwen van een overkapping. Verzonden: 7 januari 2016;
• Kessel, 5995 BM, Schijfweg-Noord 5. Bouw. Renovatie van kantoor J Joordens Zaadhandel BV. Verzonden: 7 januari 2016; Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door. U kunt hiervoor bellen met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Als we er niet uitkomen, kunt u een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Ook bestaat de mogelijkheid om een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het indienen hiervan is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Baarlo:

DatumBetreftOnderwerp
27-12-2018BaarloVerleende omgevingsvergunningen Napoleonsbaan Noord 4 te Baarlo

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-280720)

12-12-2018BaarloGeaccepteerde meldingen inrit Bergweg 5 te Baarlo en Bosbeeklaan te Baarlo

Betreft: Meldingen (gmb-2018-264791)

12-12-2018BaarloMeldingen sloop

Betreft: Meldingen (gmb-2018-264771)

05-12-2018BaarloVerleende omgevingsvergunningen Heierhof 31 te Baarlo en Kalishoek te Meijel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-258579)

28-11-2018BaarloVerleende omgevingsvergunningen Soeterbeek 5 te Baarlo, Hof 6 en Steenoven 12 te Meijel

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2018-252864)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.