Drimble

Kennisgeving inzage ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van een kangoeroewoning op het perceel Donkereweg (ongenummerd) te Noordgouwe

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Schouwen-Duiveland op 7 augustus 2015, betreffende een object gelegen in Noordgouwe.

informatie alleen over noordgouwe

Inhoud Omgevingsvergunning:

Kennisgeving inzage ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van een kangoeroewoning op het perceel Donkereweg (ongenummerd) te Noordgouwe

Overeenkomstig artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maken burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland bekend dat zij voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening’ met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º Wabo voor het bouwen van een landgoed met daarop een kangoeroewoning.

Het bouwen van de kangoeroewoning zal plaats vinden op het perceel Donkereweg (ongenummerd) te Noordgouwe, kadastraal bekend als gemeente Brouwershaven, sectie H, perceelnummer 650. Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan. Het college wil meewerken aan het plan voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening’. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels van ruimtelijke ordening’ dient een planologische wijziging doorgevoerd te worden conform artikel 2.1 lid 1, sub c van de Wabo en artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º Wabo. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 10 augustus 2015gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Zierikzee.

Tijdens de periode van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk zienswijzen inbrengen. Deze zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, postbus 5555, 4300 JA te Zierikzee. Ook mondeling kunnen zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (0111) 452 252.

Zierikzee, 31 juli 2015

Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Noordgouwe:

DatumBetreftOnderwerp
27-03-2019NoordgouweKennisgeving vastgesteld wijzigingsplan Kloosterweg 8 te Noordgouwe

Betreft: Overig (gmb-2019-71373)

27-03-2019NoordgouweKennisgeving vastgesteld wijzigingsplan Kloosterweg 8 te Noordgouwe

Betreft: Overig (stcrt-2019-17242)

21-07-2017NoordgouweMededeling verlening omgevingsvergunning Heesterlustweg 1 te Noordgouwe, gemeente Schouwen-Duiveland

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2017-125131)

21-07-2017NoordgouweMededeling verlening omgevingsvergunning Heesterlustweg 1 te Noordgouwe, gemeente Schouwen-Duiveland

Betreft: Omgevingsvergunning (stcrt-2017-42154)

21-07-2017NoordgouweMededeling verlening omgevingsvergunning Donkereweg 58a te Noordgouwe, gemeente Schouwen-Duiveland

Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2017-40845)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.