Drimble

Bekendmaking verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Nummer 15 en 15a te Nijhuizum, Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

Omgevingsvergunning gepubliceerd door de Gemeente Súdwest Fryslân op 7 mei 2015, betreffende een object gelegen in Nijhuizum.

informatie alleen over nijhuizum

Inhoud Omgevingsvergunning:

Bekendmaking verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Nummer 15 en 15a te Nijhuizum, Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland)

Burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) maken bekend dat zij voor de volgende aanvraag een omgevingsvergunning hebben verleend met voorbereiding van de uitgebreide procedure en met toepassing van de buitenplanse afwijking als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3° van de Wabo:

 • Nijhuizum, Nummer 15 en 15 A, het wijzigen van de bestemming (UV20140540)

 • Inzage

  De aanvraag, de omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van datum ter inzage 8 mei 2015 tot en met 18 juni 2015 ter inzage bij de gemeenteloketten en zijn ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

  Reageren

  Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. U doet dit door een brief te sturen naar de Rechtbank Noord-Nederland. Let erop dat u reageert binnen de termijn van inzage.

  In uw beroepschrift moet het volgende staan:

 • uw naam en adres

 • de datum

 • het besluit waartegen u in beroep gaat

 • de redenen waarom u in beroep gaat

 • uw handtekening

 • Stuur uw brief naar:

  Rechtbank Noord-Nederland

  Afdeling bestuursrecht

  Postbus 150

  9700 AD GRONINGEN

  U kunt ook digitaal in beroep gaan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

  Daarvoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

  Wilt u de uitspraak op uw beroep niet afwachten?

  Als u in beroep gaat, blijft ons besluit in ieder geval geldig totdat er een uitspraak gedaan is over het besluit door de rechter. Wilt u deze uitspraak niet afwachten en snel duidelijkheid? Vraag dan de voorzieningenrechter om een voorlopige voorziening. Dit betekent dat de rechter snel naar uw verzoek kijkt en alvast een voorlopige uitspraak doet.

  Het adres van de voorzieningenrechter is:

  Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

  U moet hiervoor wel kosten betalen. Vraag dit na bij de rechtbank.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Nijhuizum:

  DatumBetreftOnderwerp
  08-08-2019NijhuizumMelding Activiteitenbesluit, Nijhuizum, Nummer 19 het aanbouwen van twee spantvakken bij de bestaande werktuigenberging

  Betreft: Overig (gmb-2019-198072)

  08-08-2019NijhuizumOntwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure, Nijhuizum, Nummer 9 het vergroten van de groepsaccommodatie, realiseren van 2 appartementen en een kantoor in strijd met het bestemmingsplan

  Betreft: Bestemmingsplan (gmb-2019-198066)

  08-08-2019NijhuizumVerleende omgevingsvergunning regulier, Nijhuizum, Nummer 19 het uitbreiden van een werktuigenberging

  Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-198224)

  01-08-2019NijhuizumMelding Activiteitenbesluit, Nijhuizum, Nummer 9 het realiseren van een tweede groepsaccommodatie

  Betreft: Overig (gmb-2019-192414)

  04-07-2019NijhuizumIngekomen aanvraag, Nijhuizum, Nummer 19 het uitbreiden van een werktuigenberging

  Betreft: Overig (gmb-2019-165216)

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.