Drimble

Ontwerpbestemmingsplan Agrarisch Buitengebied, Otterloseweg 54-56 te Wekerom, Ede

Bestemmingsplan gepubliceerd door de Gemeente Ede op 25 februari 2015, betreffende een object gelegen in Wekerom.

informatie alleen over wekerom

Inhoud Bestemmingsplan:

Ontwerpbestemmingsplan Agrarisch Buitengebied, Otterloseweg 54-56 te Wekerom, Ede

Vanaf donderdag 26 februari 2015 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied, Otterloseweg 54-56 te Wekerom met de daarbij behorende stukken ter inzage bij het Infocentrum Bouwen, Wonen en Milieu in het Raadhuis De Doelen, Raadhuisplein 2 te Ede.

Ten aanzien van dat bestemmingsplan dient inzichtelijk gemaakt te worden wat de effecten voor het milieu zijn. Door rechterlijke uitspraken is duidelijk geworden dat voor het planologisch mogelijk maken van installaties die afvalstoffen verwijderen een Milieueffect-rapportage (MER) procedure doorlopen moet worden. Daarvoor dient de gemeente een MER op te stellen.

Bij het ontwerp bestemmingsplan ligt ook de MER ter inzage. De uitkomsten van de MER maken onderdeel uit van het ontwerpbestemmingsplan Aagrarisch Buitengebied Otterloseweg 54-56 te Wekerom. Ten aanzien van de MER is het mogelijk om zienswijzen in te dienen over de inhoud van de MER. Dit kunnen dus zienzwijzen zijn die zich niet richten tegen de inhoud van ontwerpbestemmingsplan maar alleen zien op de inhoud van de MER.

Ten aanzien van het MER kan een ieder:

 • een schriftelijke zienswijze zenden aan het college van burgemeester en wethouders van Ede, Postbus 9024, 6710 HM EDE;

 • een mondelinge zienswijze kenbaar maken bij Maarten Riemersma, juridisch adviseur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. (0318) 680 869.

 • De MER ligt ter inzage van donderdag 26 februari tot en met woensdag 8 april 2015 bij het Infocentrum Bouwen, Wonen en Milieu in het Raadhuis De Doelen, Raadhuisplein 2 te Ede. De MER is ook in te zien via:

  http://www.ede.nl/bestemmingsplannen

  Tegelijkertijd zal het wettelijk verplichte advies van de commissie MER gevraagd worden.

  Voor meer informatie over deze kennisgeving kunt u contact opnemen met Maarten Riemersma, juridisch adviseur bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, op nummer (0318) 680 869.


  Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


  Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Wekerom:

  DatumBetreftOnderwerp
  12-12-2017WekeromOmgevingsvergunning het bouwen van een bedrijfshal ? 0

  Betreft: Omgevingsvergunning

  07-12-2017WekeromOmgevingsvergunning het kappen van 5 bomen 6733BR 74

  Betreft: Omgevingsvergunning

  06-12-2017WekeromOntwerpbestemmingsplan Wekerom, Edeseweg 94-96

  Betreft: Bestemmingsplan (stcrt-2017-70218)

  05-12-2017WekeromOmgevingsvergunning het plaatsen van een terreinafscheiding 6733AZ 8

  Betreft: Omgevingsvergunning

  05-12-2017WekeromOmgevingsvergunning het kappen van 2 paardenkastanjes 6733AA 7

  Betreft: Omgevingsvergunning

   Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.