Drimble

Verleende evenementvergunning, 28 december, Kerstfeest, Spilstraat Alkmaar

Overig gepubliceerd door de Gemeente Alkmaar op 3 december 2014, betreffende een object gelegen in Alkmaar.

informatie alleen over alkmaar

Inhoud Overig:

Verleende evenementvergunning, 28 december, Kerstfeest, Spilstraat Alkmaar

Vergunningen evenementen, verleend in de periode van 24 tot en met 28 november 2014

Voor een evenement kunnen meerdere vergunningen/ontheffingen zijn verleend, zoals een evenementvergunning, een geluidsontheffing, een ontheffing van de Drank- en Horecawet of de Zondagswet.

28 december Kerstfeest Spilstraat

Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen 6 weken schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester, respectievelijk het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. De termijn van zes weken gaat in een dag na verzending van de vergunning/ontheffing. Deze dag hoeft niet gelijk te zijn aan de datum van deze publicatie.

Verleende vergunningen en ontheffingen liggen niet ter inzage. Wilt u een vergunning of ontheffing inzien dan kan dit alleen nadat u een afspraak hebt gemaakt bij unit Vergunning- en subsidieverlening via telefoonnummer 14 072.


Klik hier om dit bericht bij de officiële instantie te lezen.


Laatste 5 bekendmakingen en vergunningsaanvragen in Alkmaar:

DatumBetreftOnderwerp
06-11-2019AlkmaarVerleende omgevingsvergunning, plaatsen van zonnepanelen, Vogelezang 6, Alkmaar

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-268828)

06-11-2019AlkmaarVerleende Drank- en horecavergunning/Exploitatievergunning, Restaurant Bitemark, Noorderkade 122, 1823 CJ, Alkmaar

Betreft: Drank- en horecavergunning (gmb-2019-268490)

06-11-2019AlkmaarVerleende Exploitatie-/Terrasvergunning, Lunchroom Groenlokaal, Hekelstraat 21, 1811 BL, Alkmaar

Betreft: Terrasvergunning (gmb-2019-268482)

06-11-2019AlkmaarVerleende Exploitatievergunning, De Sociëteit, Luttik Oudorp 78, 1811 MZ, Alkmaar

Betreft: Exploitatievergunning (gmb-2019-268479)

06-11-2019AlkmaarVerleende omgevingsvergunning, verbouwen en uitbreiden van bouwcenter RAB, Laanenderweg 39, Alkmaar

Betreft: Omgevingsvergunning (gmb-2019-268818)

    Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het open data project van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om zoveel mogelijk publieke informatie te ontsluiten. Drimble is afhankelijk voor de correctheid van deze informatie van derde partijen. De informatie op deze pagina kan daarom gedateerd of inmiddels ongeldig zijn. Raadpleeg daarom altijd de lokale overheidsinstantie bij toepassing van de gegevens.