Bedrijven in Wolsum

Overzicht van bedrijven uit Wolsum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over wolsum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Wolsum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Wolsum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Wolsum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdContinu Tennis
Skoallepaed 12, Wolsum
Wolsum01181429
01-01-2021De Kinderen van September
Remswerderleane 6, Wolsum
Wolsum72318902
23-12-2020Racepark Wolsum BV
Nijewei 2 B, Wolsum
Wolsum81276435
17-10-2019Smitech Holding BV
Wolsumerwei 4, Wolsum
Wolsum76132102
31-07-2019M.M.J. van der Molen Vastgoed Beheer BV
de Pôle 1, Wolsum
Wolsum75498839
28-06-2019N. Rijpkema Holding BV
Jouswerderdyk 1, Wolsum
Wolsum75246619
08-03-2019van den Berg Grondverzet BV
Wolsumerwei 1, Wolsum
Wolsum74216228
21-01-2019JULO
Remswerderleane 6, Wolsum
Wolsum73817821
14-08-2017Droktemakker
Wolsumerketting 1, Wolsum
Wolsum69387087
01-01-2017Maatschap Smitstra
Wolsumerwei 4, Wolsum
Wolsum69942552
07-12-2015Stichting Lytse Marren
Wolsumerketting 5, Wolsum
Wolsum64699625
01-07-2015Gastouderburo Pierrot
Fiifhús 1, Wolsum
Wolsum63637847
01-05-2015Veehandel Kruis
Laerd en Saerd 1, Wolsum
Wolsum63413817
06-01-2015Ratjetoe by Lotte
Remswerderleane 6, Wolsum
Wolsum63401886
30-12-2014Brandsma Beheer BV
Wolsumerwei 2, Wolsum
Wolsum62290762
30-12-2014MSB BV
Wolsumerwei 2, Wolsum
Wolsum62268031
13-05-2013Kapster Els Zijlstra
de Pôle 5, Wolsum
Wolsum57907900
17-02-2012Smitech Technical Support BV
Wolsumerwei 4, Wolsum
Wolsum76140059
22-11-2011Melkveebedrijf Brandsma
Nijewei 1, Wolsum
Wolsum53988264
11-03-2011Landarbeidershuis
Skoallepaed 2, Wolsum
Wolsum52305236
13-02-2011V.O.F. Zorgboerderij `t Biggetje
Remswerderleane 6, Wolsum
Wolsum58843671
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: