Drimble

Bedrijven in Wolsum

Overzicht van bedrijven uit Wolsum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over wolsum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Wolsum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Wolsum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Wolsum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
GeverifieerdContinu Tennis
Skoallepaed 12, Wolsum
Wolsum01181429
02-08-2019M.M.J. van der Molen Vastgoed Beheer BV
de Pôle 1, Wolsum
Wolsum75498839
03-07-2019N. Rijpkema Holding BV
Jouswerderdyk 1, Wolsum
Wolsum75246619
11-03-2019van den Berg Grondverzet BV
Wolsumerwei 1, Wolsum
Wolsum74216228
14-02-2019JULO
Remswerderleane 6, Wolsum
Wolsum73817821
23-12-2018Servauto inzake Laerd
Laerd en Saerd 4, Wolsum
Wolsum24126356
15-10-2018Shell Station Laerd
Laerd en Saerd 4, Wolsum
Wolsum39097946
05-01-2018Maatschap Smitstra
Wolsumerwei 4, Wolsum
Wolsum69942552
14-08-2017Droktemakker
Wolsumerketting 1, Wolsum
Wolsum69387087
28-02-2017Maatschap Kruis
Laerd en Saerd 1, Wolsum
Wolsum01151831
27-02-2017Tj. Folkertsma
Remswerderleane 2, Wolsum
Wolsum67663435
01-12-2016de Waard Dieselopslag BV
Wolsumerwei 1, Wolsum
Wolsum67328040
01-08-2016Winenose
Skoallepaed 1, Wolsum
Wolsum01099828
07-01-2016Stichting Lytse Marren
Wolsumerketting 5, Wolsum
Wolsum64699625
01-07-2015Gastouderburo Pierrot
Fiifhús 1, Wolsum
Wolsum63637847
05-01-2015Brandsma Beheer BV
Wolsumerwei 2, Wolsum
Wolsum62290762
04-01-2012C.G. Reitsma
Nijewei 2, Wolsum
Wolsum54326443
23-02-2010V.o.f. Landman en Vellinga
Wolsumerwei 15, Wolsum
Wolsum01177076
17-02-2010Goed Gevoel Verhuur
Fiifhús 16, Wolsum
Wolsum01176193
09-02-2010K.A. Lijcklama í  Nijeholt
Laerd en Saerd 3, Wolsum
Wolsum01174910
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: