Drimble

Bedrijven in Wieuwerd

Overzicht van bedrijven uit Wieuwerd die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over wieuwerd

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Wieuwerd

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Wieuwerd. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Wieuwerd

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
15-02-2019Waaksdom
Labadistendyk 26, Wieuwerd
Wieuwerd73513628
15-02-2019Stichting Brave New World Producties
Bessens 10, Wieuwerd
Wieuwerd73636916
15-02-2019Kleur en Draad
Bessens 16, Wieuwerd
Wieuwerd73915637
15-10-2018Vereniging van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Mantgum 2.0
Middelsee 9, Wieuwerd
Wieuwerd72587431
06-03-2018berte daan landschap architectuur
Terp 31, Wieuwerd
Wieuwerd70723559
05-01-2018Hilda`s Zorg
Aldfeart 10, Wieuwerd
Wieuwerd69834695
05-01-2018JTVB Agrarische Dienstverlening
Oer de feart 1, Wieuwerd
Wieuwerd69897735
05-01-2018Thús bij Tiny
Oer de feart 1, Wieuwerd
Wieuwerd69990409
05-01-2018Lobregt Veiligheidsdiensten
Labadistendyk 14, Wieuwerd
Wieuwerd70111464
27-12-2017Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân
Labadistendyk 2, Wieuwerd
Wieuwerd70408319
20-10-2017A. M. Avikainen
Labadistendyk 9, Wieuwerd
Wieuwerd69768188
29-04-2017E.P. Teppema Holding BV
Middelsee 3, Wieuwerd
Wieuwerd68268513
01-12-2016De Hummelzolder
Labadistendyk 7, Wieuwerd
Wieuwerd65992172
24-11-2016ZZP Werkveiling BV i.o.
Bessens 16, Wieuwerd
Wieuwerd67343457
01-08-2016Ciblee
Slinke 4, Wieuwerd
Wieuwerd65938445
31-03-2016Roomz Interior Decoration
Terp 33, Wieuwerd
Wieuwerd65474937
31-03-2016Wieuwerd BV
Bessens 16, Wieuwerd
Wieuwerd64828301
31-03-2016Moon Mindfulness
Terp 23, Wieuwerd
Wieuwerd65500970
20-07-2015Peuterspeelzaal Wiuwert (Wieuwerd) de Hummelzolder
Labadistendyk 7, Wieuwerd
Wieuwerd01124654
04-06-2013Wouter van der Wal
Terp 11, Wieuwerd
Wieuwerd58071318
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: