Bedrijven in Wieuwerd

Overzicht van bedrijven uit Wieuwerd die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over wieuwerd

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Wieuwerd

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Wieuwerd. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Wieuwerd

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
13-07-2020Lucsan Coating
Oer de feart 25, Wieuwerd
Wieuwerd78570697
21-04-2020Nodintech BV
Slinke 14, Wieuwerd
Wieuwerd77881834
23-03-2020Ogen van `t Ogenblik
Terp 33, Wieuwerd
Wieuwerd77679326
21-03-2020Stichting Beheer Leningen Nijkleaster
Opfeart 10, Wieuwerd
Wieuwerd77533240
01-03-2020Wrap dyn auto
Slinke 16, Wieuwerd
Wieuwerd77533283
23-11-2019Protestantse gemeente te Britswert-Wiuwert (Wieuwerd)-Easterwierrum
Terp 1, Wieuwerd
Wieuwerd76396010
23-11-2019Het Wonder van Wiuwert (Wieuwerd)
Terp 23, Wieuwerd
Wieuwerd76237753
01-10-2019Iwahmad Consultant
Terp 17, Wieuwerd
Wieuwerd76046435
15-02-2019Waaksdom
Labadistendyk 26, Wieuwerd
Wieuwerd73513628
15-02-2019Stichting Brave New World Producties
Bessens 10, Wieuwerd
Wieuwerd73636916
01-01-2019Kleur en Draad
Bessens 16, Wieuwerd
Wieuwerd73915637
15-10-2018Vereniging van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Mantgum 2.0
Middelsee 9, Wieuwerd
Wieuwerd72587431
27-12-2017Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslân
Labadistendyk 2, Wieuwerd
Wieuwerd70408319
19-10-2017JTVB Agrarische Dienstverlening
Oer de feart 1, Wieuwerd
Wieuwerd69897735
02-10-2017A. M. Avikainen
Labadistendyk 9, Wieuwerd
Wieuwerd69768188
09-03-2017E.P. Teppema Holding BV
Middelsee 3, Wieuwerd
Wieuwerd68268513
01-01-2017Thús bij Tiny
Oer de feart 1, Wieuwerd
Wieuwerd69990409
24-11-2016ZZP Werkveiling BV i.o.
Bessens 16, Wieuwerd
Wieuwerd67343457
01-08-2016Ciblee
Slinke 4, Wieuwerd
Wieuwerd65938445
01-06-2016De Hummelzolder
Labadistendyk 7, Wieuwerd
Wieuwerd65992172
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: